De Koran

Allah — in het Nederlands vaak uitwisselbaar God genoemd — heeft bepaalde personen gekozen om Zijn boodschap te verkondigen. Zo'n persoon wordt een profeet genoemd. Enkele profeten in islam zijn: Adam, Noach (Noeh), Abraham (Ibrahiem), David (Dawoed), Mozes (Moesa), Johannes de Doper (Yahya) en Jezus (Iesa).

Zo zijn er vele profeten die God heeft gestuurd, waarvan er 25 bij naam worden benoemd in de Koran; de heilige boek en de laatste openbaring van Allah. Moslims geloven in alle profeten van God en in de openbaring die zij van Allah hebben gekregen. Echter is het zo dat moslims geloven dat de voorgaande openbaringen geheel of gedeeltelijk zijn aangepast.

Soera 2, Al-Baqarah

79 Wee degenen die de Schrift met hun eigen handen schrijven en vervolgens zeggen: "Dit komt van Allah." Om het te verruilen voor iets van geringe waarde. Wee dan hen vanwege wat hun handen geschreven hebben en wee hen voor wat zij ermee verdienen.

Na Jezus, heeft Allah Zijn boodschap afgemaakt door de laatste profeet Mohammed te sturen. Allah heeft de profeet Mohammed een ander wet gegeven, maar het geloof door de profeten heen is altijd hetzelfde gebleven: het geloven in de éne ware God; de God van Abraham, Mozes en Jezus.

De profeet Mohammed

Al-Moestafa (de Gekozene) wordt hij ook wel genoemd. Alhoewel de Arabieren bekend stonden als afgodendienaren, had hij nooit geloofd in meerdere goden. Toen hij de leeftijd van 40 jaar naderde, verlangde hij steeds meer naar spiritualiteit en begon hij zich af te zonderen in een grot om te mediteren. Op een gegeven moment openbaarde Allah via de aartsengel Gabriël hem de eerste ayāt (verzen, letterlijk: "tekenen") van soera Al-ʿAlaq. Dat was het begin van zijn profeetschap.

Soera 96, Al-ʿAlaq

1–5 Lees voor! In de naam van jouw Heer, Die heeft geschapen. Hij heeft de mens geschapen van een bloedklomp. Lees voor! En jouw Heer is de Meest Edele. Degene Die onderwezen heeft met de pen. Hij heeft de mens onderwezen wat hij niet wist.

De profeet Mohammed wordt beschreven als een zeer gerespecteerde man van een prestigieuze familie. Hij stond bekend voor zijn eerlijkheid en betrouwbaarheid. Zijn stam, de banoe Qoeraysh, noemden hem dan ook As-Ṣādiq (de Eerlijke) Al-Amīen (de Betrouwbare).

Op 25-jarige leeftijd was hij getrouwd met de 40-jarige Chadīedja, de rijkste vrouw van de Qoeraysh stam. Zij was een handelaar en had mensen in dienst. Terwijl elk van haar medewerkers oneerlijk was met handelen en inkomsten van haar stal, had Mohammed al voor zijn profeetschap zijn eerlijkheid bewezen en vroeg zij daarom voor zijn hand.

De Koran

In het Arabisch is de Koran geopenbaard aan de profeet Mohammed. De Koran is vanaf zijn 40e jaar geopenbaard, met een tijdsbestek van 23 jaar.

De Koran is één boek dat 114 soera's (hoofdstukken) bevat. Die soera's zijn vervolgens opgedeeld in ayāt. Het is overigens niet zo dat de volgorde van de soera's en zelfs de ayāt gelijk zijn aan de volgorde van openbaring.

Een van de dingen die de Koran speciaal maakt is dat de Koran woord-op-woord bewaard is gebleven. De Koran van nu is hetzelfde als de Koran van vroeger. En elke moslim gelooft dan ook in hetzelfde boek.

Soera 15, Al-Ḥidjr

9 Voorwaar, Wij zijn het Die de Vermaning (de Koran) hebben neergezonden. En voorwaar, Wij zijn daarover zeker de Wakers.

De Bijbel

De Koran benoemd vier boeken bij naam: de Thora (Taurah), de Psalmen (Zaboer), het Evangelie (Indjiel) en de Koran. De Indjiel is niet te verwarren met de christelijke Bijbel, noch wordt hiermee de vier bekende christelijke evangeliën bedoeld (Mattheüs, Markus, Lukas en Johannes). De Indjiel of 'het Evangelie' is Allah's openbaring aan Jezus; één van de profeten van God.


Op deze pagina vind je alle soera's van de Koran (in het Engels gespeld als Qur'an). De online Nederlandse Koranvertaling is makkelijk te gebruiken voor mobiel, tablet en PC!

Benieuwd naar wat die speciale tekens zijn op bepaalde letters? De Arabische alfabet kent meer letters dan in de Nederlandse alfabet, daarom gebruiken we bij bepaalde woorden die speciale tekens. Bekijk de Arabisch-naar-Nederlands transliteratiegids voor meer informatie.

Abonneer op onze nieuwsbrief!