De Koran

Soera 85, Al-Boerōedj (De sterrenstelsels)

Nieuw pagina Roekoeʾ (begin van nieuw thema)
1
Bij de hemel en zijn sterrenstelsels.

2
Bij de aangezegde Dag.

3
Bij de getuige en waarvan getuigd wordt.

4
Verdoemd zijn de gravers van de kuil.

5
Van het vuur met zijn brandhout.

6
Toen zij er omheen zaten.

7
En zij getuige waren van wat zij de gelovigen aandeden.

8
En zij wreekten zich alleen op hen omdat zij geloofden in Allah, de Geweldige, de Geprezene.

9
Degene die de heerschappij over de hemelen en de aarde heeft. En Allah is Getuige over alle zaken.

10
Voorwaar, degenen die de gelovige mannen en vrouwen bestraften en daarna geen berouw toonden, voor hen is de bestraffing van de Hel en voor hen is de verbrandende bestraffing.

11
Voorwaar, degenen die geloven en goede daden verrichten, voor hen is het Paradijs waar de rivieren onderdoor stromen. Dat is de grote overwinning.

12
Voorwaar, de greep van jouw Heer is zeker hard.

13
Voorwaar, Hij is het die schept en doet herleven.

14
Hij is de Vergevensgezinde, de Liefdevolle.

15
Bezitter van de Troon, de Meest Vrijgevige.

16
Uitvoerder van wat Hij wil.

17
Heeft het bericht van de legers jou bereikt?

18
Van Farao en de Thamoed?

19
Degenen die niet geloven gaan zelfs door met loochenen.

20
En Allah omsingelt hen van achteren.

21
Het is zelfs een glorierijke Koran.

22
In de Lawḥimmaḥfōeẓ.

← naar Koran index
LET OP: Vertaling bevat nog een aantal fouten! S.v.p. controleren en fouten mailen naar: team (apenstaartje) bijbelhoek.nl.
NOTEER:

De Nederlandse vertaling van de Koran wordt slechts gezien als een beste poging om de correcte interpretatie van de betekenis over te brengen. Voor een oppervlakkig beeld is dit voldoende, maar voor een dieper begrip dient men de Koran zelf te raadplegen (d.w.z. het Arabisch).

Abonneer op onze nieuwsbrief!