Zoekresultaten

Zoekresultaten van de Koran

188 zoekresultaten gevonden voor "engel".

← Koran index
De engelen en de Geest (de engel Gabriël) daalden in haar neer met de toestemming van hun Heer, voor elke beschikking.

Wij (engelen) dalen slechts op bevel van jouw Heer neer. Aan Hem behoort alles wat voor ons is en wat achter ons is en wat ertussen is. En jouw Heer is niet vergeetachtig.

(De engelen zeggen:) "En er is niemand van ons, of er is voor hem een bekende plaats.

En als Wij een engel gestuurd hadden, dan hadden Wij hem als een man gestuurd en Wij hadden hen laten twijfelen waarover zij reeds twijfelden.

Toen riep hij (de engel Gabriël) haar van beneden de palmboom: "Treur niet, want jouw Heer heeft een boekje beneden jou verschaft.

Zeg (o Mohammed): "De engel des doods die over jullie is aangesteld, zal jullie wegnemen. Vervolgens worden jullie tot jullie Heer teruggekeerd."

En zijn metgezel (een engel) zegt: "Dit is wat bij mij gereed is."

(Waarvandaan) de engelen en de Geest (de engel Gabriël) tot Hem opstijgen in een dag waarvan de maat vijftigduizend jaren is.

Toen riepen de engelen tot hem, toen hij in de Miḥrāb (gebedsruimte) in gebed stond: "Voorwaar, Allāh brengt jou goed nieuws: (de geboorte van) Johannes, als een bevestiging van een Woord van Allāh, als een leider, een ingetogene, een profeet, behorende tot de rechtschapenen."

En toen de engelen zeiden: "O Maria, voorwaar Allāh heeft jou uitverkoren en jou gereinigd en jou boven de vrouwen van de werelden uitverkoren."

(Gedenk) toen de engelen zeiden: "O Maria, voorwaar, Allāh kondigt jou met een Woord van Hem goed nieuws aan: zijn naam is de Messias, Jezus, zoon van Maria, in deze wereld en in het Hiernamaals is hij een man van eer en hij behoort tot degenen die dicht (bij Allāh) staan.

En al zouden Wij engelen tot hen neergezonden hebben en zouden de doden tot hen gesproken hebben en zouden Wij alle zaken (die Mohammeds profeetschap bewijzen) vóór hen verzameld hebben, dan nog zouden zij niet geloven, tenzij Allāh het wilde, maar de meesten van hen zijn onwetend.

Zij (de engelen) zeiden: "Verbaas jij je over de beschikking van Allāh? Het is Allāhs barmhartigheid en het zijn Zijn zegeningen over jullie, O bewoners van het huis. Voorwaar, Hij is Meest Prijzenswaardig, Meest Vrijgevig."

En toen Onze gezanten (engelen) tot Lot kwamen, voelde hij zich benard en machteloos benauwd, en hij zei: "Dit is een zware dag."

Zij (de engelen) zeiden: "O Lot, voorwaar, wij zijn de gezanten van jouw Heer, zij zullen jou nimmer kunnen bereiken, vertrek dus met jouw familie in de nacht. En laat niemand van jullie achterblijven, behalve jouw vrouw. Voorwaar, wat haar zal treffen, is wat hen zal treffen. Voorwaar, wat hun is aangezegd, zal in de ochtend plaatsvinden. Is de ochtend niet nabij?"

← Koran index

Abonneer op onze nieuwsbrief!