Zoekresultaten

Zoekresultaten van de Koran

188 zoekresultaten gevonden voor "engel".

← Koran index
De engelen en de Geest (de engel Gabriël) daalden in haar neer met de toestemming van hun Heer, voor elke beschikking.

(De engelen zeggen:) "En er is niemand van ons, of er is voor hem een bekende plaats.

(Tot de engelen wordt gezegd:) "Verzamel degenen die onrecht pleegden en hun gelijken en wat zij plachten te aanbidden.

En hoeveel engelen zijn er niet in de hemelen wier voorspraak niets baat, behalve nadat Allāh toestemming geeft voor wie Hij wil en voor wie Hem behaagt?

En de engelen zullen zich op haar randen bevinden en acht (van hen) zullen op die Dag de Troon van jouw Heer boven zich dragen.

Toen riepen de engelen tot hem, toen hij in de Miḥrāb (gebedsruimte) in gebed stond: "Voorwaar, Allāh brengt jou goed nieuws: (de geboorte van) Johannes, als een bevestiging van een Woord van Allāh, als een leider, een ingetogene, een profeet, behorende tot de rechtschapenen."

En toen de engelen zeiden: "O Maria, voorwaar Allāh heeft jou uitverkoren en jou gereinigd en jou boven de vrouwen van de werelden uitverkoren."

Wij sturen de engelen niet, behalve met de waarheid. En zij zouden dan geen uitstel (van hun bestraffing) hebben gekregen.

Toen knielden de engelen allen gezamenlijk.

Hij heeft de engelen doen neerdalen met de Openbaring van Zijn bevel naar wie Hij wil van Zijn dienaren, om te waarschuwen: "Er is geen God dan Ik, dus vrees Mij."

Hebben Wij de engelen als vrouwen geschapen en waren zij getuigen?

Toen knielden alle engelen tezamen neer.

En als Wij een engel gestuurd hadden, dan hadden Wij hem als een man gestuurd en Wij hadden hen laten twijfelen waarover zij reeds twijfelden.

Waarom heb jij de engelen niet naar ons gebracht, als jij tot de waarachtigen behoort?"

Allāh kiest uit de engelen gezanten en uit de mensen (boodschappers). Voorwaar, Allāh is Alhorend, Alziend.

← Koran index

Abonneer op onze nieuwsbrief!