Zoekresultaten

Zoekresultaten van de Koran

30 zoekresultaten gevonden voor "engel".

← naar Koran index
En wie een vijand van Allah is en van zijn engelen en van Zijn boodschappers en van (de engel) Gabriël en van (de engel) Michaël: voorwaar, Allah is een vijand van de ongelovigen.

En zij (de ongelovigen) zeggen: "Waarom hebben zij geen engel tot hem (Mohammed) doen neerdalen?" En indien Wij een engel neergezonden hadden was de zaak zeker besloten en hadden zij geen uitstel meer gekregen.

En elke ziel zal naar voren komen, met bij haar een (engel als) voortdrijver en een (engel als) getuige.

En Wij hebben Mozes voorzeker het Boek gegeven en Wij deden na hem de boodschappers volgen. En Wij gaven Jezus, de zoon van Maria, de duidelijke bewijzen. En Wij versterkten hem met de Heilige Geest (de engel Gabriël). Is het dan zo dat telkens wanneer er een boodschapper tot jullie kwam met wat niet in overeenstemming was met jullie begeerten, jullie hooghartig werden en jullie een aantal van hen loochenden en anderen doodden?

Dat zijn de boodschappers van wie Wij sommigen boven anderen bevoorrecht hebben, onder hen zijn er tot wie Allah gesproken heeft, en onder hen zijn er die Hij (enkele) graden verheven heeft, en Wij hebben aan Jezus, de zoon van Maria, duidelijke Tekenen gegeven en Wij hebben hem met de Heilige Geest (de engel Gabriël) versterkt. Als Allah het gewild had, hadden degenen na hen niet met elkaar gevochten nadat de duidelijke Tekenen tot hen waren gekomen, maar zij twistten: sommigen geloofden en sommigen van hen waren ongelovig. En als Allah het gewild had, hadden zij niet met elkaar gevochten, maar Allah doet wat Hij wil.

O Lieden van de Schrift, overdrijf niet in jullie godsdienst en zeg niets over Allah dan de Waarheid. Voorwaar, de Messias Jezus, zoon van Maria, is een boodschapper van Allah en Zijn Woord, dat Hij aan Maria zond en uit een Geest (de engel Gabriël) van Hem voortkomend. Geloof dus in Allah en Zijn boodschappers en zeg niet (dat Allah) "drie" is. Hou (hiermee) op, dat is beter voor jullie. Voorwaar, Allah is de Ene God. Verheven is Hij (boven de bewering dat) Hij een zoon heeft. Hem behoort wat in de hemelen en op de aarde is. En Allah is voldoende als Getuige.

(Gedenk) toen Allah zei: "O Jezus, zoon van Maria, gedenk Mijn gunst aan jou en aan jouw moeder toen ik jou versterkte met de Heilige Geest (de engel Gabriël) zodat jij met de mensen sprak toen jij in de wieg was en toen jij volwassen was. En toen Ik jou de Schrift en de Wijsheid en de Thora en het Evangelie onderwees. En toen jij uit klei de gelijkenis van een vogel schiep, met Mijn verlof; en jij blies erin en het werd een vogel, met Mijn verlof; en jij genas de blinden en de leprozen, met Mijn verlof. En toen jij de doden deed weerkeren, met Mijn verlof. En toen Ik de Kinderen van Israël van jou afhield toen jij met de duidelijke Bewijzen tot hen kwam." En degenen onder hen die ongelovig waren, zeiden: "Dat is niets dan duidelijke tovenarij."

En als Wij een engel gestuurd hadden, dan hadden Wij hem als een man gestuurd en Wij hadden hen laten twijfelen waarover zij reeds twijfelden.

Zeg: "Ik zeg jullie niet dat de schatten van Allah bij mij zijn en niet dat ik het verborgene ken, en ik zeg jullie niet dat ik een engel ben: ik volg slechts wat aan mij geopenbaard wordt." Zeg: "Zijn de blinden en de zienden gelijk? Denken jullie dan niet na?"

Misschien zou jij een gedeelte van wat aan jou geopenbaard is willen weglaten, en is jouw hart benauwd, omdat zij zeggen: "Waarom is er geen schat naar hem neergezonden, of is er geen engel met hem gekomen?" Voorwaar, jij bent slechts een waarschuwer en Allah is Bewaker van alle dingen.

En ik zeg niet tot jullie: "Ik bezit de schatten van Allah." En ik ken het onwaarneembare niet. En ik zeg niet: "Voorwaar, ik ben een engel." En ik zeg niet tot degenen die verachtelijk zijn in jullie ogen: "Allah zal jullie nimmer iets goeds geven." Allah weet beter wat er in hen is. Voorwaar, dan zou ik zeker tot de onrechtplegers behoren."

Toen zij hoorde over hun kwaadsprekerij, liet zij hen komen en zij zette voor hen kussens gereed en zij voorzag een ieder van hen van een mes. Zij zei: "Kom tevoorschijn voor hen." En toen zij hem zagen waren zij van hem onder de indruk en verwondden zij hun handen, en zij zeiden: "Heilig is Allah, dit is geen mens, dit is niets dan een nobele engel!"

Zeg (O Mohammed): "De Heilige Geest (de engel Gabriël) van jouw Heer deed hem met de Waarheid neerdalen om degenen die geloven te versterken, en als leiding en een verheugende tijding voor de Moslinu."

Zeg: "Wanneer er op de aarde engelen waren die rustig rondliepen, dan zouden Wij een engel tot hen als boodschapper neergezonden hebben."

En zich van hen afzonderde achter een scherm. Vervolgens zonden Wij haar Onze Geest (de engel Gabriël) en hij verscheen aan haar als een volmaakt mens.

← naar Koran index
LET OP: Vertaling bevat nog een aantal fouten! S.v.p. controleren en fouten mailen naar: team (apenstaartje) bijbelhoek.nl.

Abonneer op onze nieuwsbrief!