Zoekresultaten

Zoekresultaten van de Koran

38 zoekresultaten gevonden voor "blind".

← Koran index
En wie blind (van hart) is in deze wereld, zal in het Hiernamaals ook blind wezen en het meest van de weg gedwaald zijn.

En de blinde is niet gelijk aan de ziende.

En de blinde en de ziende (van hart) zijn niet gelijk, en zij die geloven en goede werken verrichten zijn niet gelijk aan de kwaaddoeners. Gering is de lering die jullie eruit trekken.

Omdat de blinde tot hem kwam.

Het is niet een zonde voor de blinde, en niet voor de lamme, en niet voor de zieke, en niet voor jullie zelf, dat jullie in jullie huizen eten, of in de huizen van jullie vaderen, of in de huizen van jullie moeders, of in de huizen van jullie broeders, of in de huizen van jullie zusters, of in de huizen van jullie vaders broeders, of in de huizen van jullie vaders zusters, of in de huizen van jullie moeders broeders, of in de huizen van jullie moeders zusters, of in de huizen waarvan jullie de sleutels bezitten, of (in de huizen van) jullie vrienden. Het is geen overtreding voor jullie om gezamenlijk te eten of apart. Wanneer jullie dan huizen binnentreden, geef jullie zelf dan salām, een groet van bij Allāh, gezegend en goed. Zo maakt Allāh jullie de Tekenen duidelijk. Hopelijk zullen jullie begrijpen.

En jij kunt ook niet de blinden van hun dwaling wegleiden en jij kunt alleen hen doen luisteren die in Onze Verzen geloven, waarop zij zich (aan Allāh) overgeven.

En jij kunt nooit de blinden leiden uit hun dwaling. Jij kunt niemand doen horen, behalve wie in Onze Tekenen gelooft. Zij zijn moslims.

Het is geen zonde voor de blinde, en niet voor de lamme, en niet voor de zieke (wanneer zij niet meevechten). En wie Allāh en Zijn Boodschapper gehoorzaamt, die zal Hij Tuinen (het Paradijs) doen binnengaan, waar onderdoor de rivieren stromen. Maar wie zich afwendt, die zal Hij straffen met een pijnlijke bestraffing.

De gelijkenis tussen de twee groepen is als die tussen de blinden en de doven (van hart) en de zienden en de horenden: zijn zij gelijk? Trekken jullie er dan geen lering uit?

(Zij zijn) doof, stom, en blind (van hart), daarom keren zij niet terug.

En zij dachten dat er geen beproeving zou zijn, zij werden daarop blind en doof. Vervolgens aanvaardde Allāh hun berouw, maar velen van hen werden (weer) blind en doof. En Allāh ziet wat zij doen.

Hij zal zeggen: "Mijn Heer, waarom verzamelt U mij in blinde toestand, terwijl ik vroeger in staat was om te zien?"

En wat de Thamōed betreft: Wij hebben hun leiding geschonken, maar zij gaven de voorkeur aan blindheid boven de leiding, waarop de bliksemslag van de vernederende bestraffing hen trof, wegens wat zij plachten te verrichten.

Kan jij dan de dove doen horen, of de blinde (van hart) leiden, of hij die in duidelijke dwaling verkeert?

En de gelijkenis van degenen die ongelovig zijn, is als de gelijkenis met iemand (een herder) die roept naar iets wat niet luistert, behalve naar een roep of een schreeuw. Zij zijn doof, stom en blind (van hart), daarom begrijpen zij niet.

← Koran index

Abonneer op onze nieuwsbrief!