Zoekresultaten

Zoekresultaten van de Koran

39 zoekresultaten gevonden voor "genade".

← Koran index
Behalve als een genade van Ons, en als een gunst voor een vastgestelde tijd.

En als er niet de genade van mijn Heer geweest was, dan zou ik zeker tot de voorgeleiden (voor de Hel) behoren.

Als hem van zijn Heer geen genade bereikt had, dan was hij zeker op een kwade plaats neer gesmeten, met verwijten beladen.

O jullie die geloven, gedenk de genade van Allāh aan jullie, toen een leger tot jullie was gekomen. Wij zonden toen een (verwoestende) wind tegen hen en een leger (van engelen) dat jullie niet zagen. En Allāh is Alziende over wat jullie doen.

Vermaan daarom, jij bent door de Genade van jouw Heer geen waarzegger en geen bezetene.

Zeg: "O mijn dienaren die buitensporig zijn tegenover zichzelf, wanhoop niet aan de Genade van Allāh. Voorwaar, Allāh vergeeft alle zonden. Voorwaar, Hij is de Vergevingsgezinde, de Meest Barmhartige.

Het nabije (Dag des Oordeels) is genaderd.

(Jullie zouden snel ten ondergaan,) ware het niet voor de gunst van Allāh en Zijn genade voor jullie, en ware het niet dat Allāh Meest Vriendelijk, Meest Barmhartig was.

En Wij hebben hem zijn familie en nog eens zoveel met hen geschonken, als een genade van Ons en als een lering voor de bezitters van verstand.

Toen redden Wij hem (Hōed) en degenen met hem door Genade van Ons en Wij roeiden degenen die Onze Tekenen loochenden geheel uit. En zij plachten geen gelovigen te zijn.

En (gedenk) toen Mozes tegen zijn volk zei: "Gedenk de Genade van Allāh aan jullie toen Hij jullie redde van Farao en zijn volgelingen, hij pijnigde jullie met zwaarste foltering: zij slachtten jullie zonen af en lieten jullie dochters in leven. Daarin was een geweldige beproeving van jullie Heer."

Zij zeiden: "Onze Heer, wij hebben onszelf onrecht aangedaan en wanneer U ons niet vergeeft en ons geen genade schenkt, dan zullen wij zeker tot de verliezers behoren."

"O mijn zonen, ga heen om nieuws in te winnen over Jozef en zijn broeder en wanhoop niet aan de Genade van Allāh. Voorwaar, niemand wanhoopt aan de Genade van Allāh, behalve het ongelovige volk."

En toen Ons bevel kwam, redden Wij Ṣāliḥ en degenen die met hem geloofden, door Genade van Ons en (Wij redden hen) van een vernedering op die Dag. Voorwaar, jouw Heer is de Sterke, de Almachtige.

En toen Ons bevel was gekomen, redden Wij Hōed en degenen die met hem geloofden, door Genade van Ons, en Wij redden hen van een zware bestraffing.

← Koran index

Abonneer op onze nieuwsbrief!