Zoekresultaten

Zoekresultaten van de Koran

39 zoekresultaten gevonden voor "genade".

← Koran index
Behalve als een genade van Ons, en als een gunst voor een vastgestelde tijd.

En als er niet de genade van mijn Heer geweest was, dan zou ik zeker tot de voorgeleiden (voor de Hel) behoren.

Als hem van zijn Heer geen genade bereikt had, dan was hij zeker op een kwade plaats neer gesmeten, met verwijten beladen.

Het nabije (Dag des Oordeels) is genaderd.

Toen redden Wij hem (Hōed) en degenen met hem door Genade van Ons en Wij roeiden degenen die Onze Tekenen loochenden geheel uit. En zij plachten geen gelovigen te zijn.

En (gedenk) toen Mozes tegen zijn volk zei: "Gedenk de Genade van Allāh aan jullie toen Hij jullie redde van Farao en zijn volgelingen, hij pijnigde jullie met zwaarste foltering: zij slachtten jullie zonen af en lieten jullie dochters in leven. Daarin was een geweldige beproeving van jullie Heer."

(Jullie zouden snel ten ondergaan,) ware het niet voor de gunst van Allāh en Zijn genade voor jullie, en ware het niet dat Allāh Meest Vriendelijk, Meest Barmhartig was.

O jullie die geloven, gedenk de genade van Allāh aan jullie, toen een leger tot jullie was gekomen. Wij zonden toen een (verwoestende) wind tegen hen en een leger (van engelen) dat jullie niet zagen. En Allāh is Alziende over wat jullie doen.

Vermaan daarom, jij bent door de Genade van jouw Heer geen waarzegger en geen bezetene.

En (gedenk) toen jij (o Mohammed) zei tot degene die door Allāh begenadigd was en aan wie jij genade had gegeven: "Hou jouw echtgenote bij jou, en vrees Allāh." Toen jij in je hart verborgen hield wat Allāh openbaar wilde maken, en jij de mensen vreesde, terwijl Allāh er meer recht op had dat je Hem vreesde. Toen Zaid geen behoefte meer aan haar had, toen hebben Wij jou met haar gehuwd, zodat er voor de gelovigen geen belemmering zou bestaan met betrekking tot de (voormalige) vrouwen van hun aangenomen kinderen, wanneer zij geen behoefte meer aan hen hebben. En het bevel van Allāh wordt uitgevoerd.

En Wij hebben hem zijn familie en nog eens zoveel met hen geschonken, als een genade van Ons en als een lering voor de bezitters van verstand.

Zeg: "O mijn dienaren die buitensporig zijn tegenover zichzelf, wanhoop niet aan de Genade van Allāh. Voorwaar, Allāh vergeeft alle zonden. Voorwaar, Hij is de Vergevingsgezinde, de Meest Barmhartige.

Zij zeiden: "Onze Heer, wij hebben onszelf onrecht aangedaan en wanneer U ons niet vergeeft en ons geen genade schenkt, dan zullen wij zeker tot de verliezers behoren."

En onder hen zijn er die de Profeet kwetsen en zij zeggen: "Hij is een oor (dat naar iedereen luistert). Zeg: "Een oor dat goed is voor jullie. Hij gelooft in Allāh en hij gelooft de gelovigen en hij is een genade voor degenen onder jullie die geloven." En degenen die de Boodschapper van Allāh kwetsen: voor hen is er een pijnlijke bestraffing.

En toen Ons bevel was gekomen, redden Wij Hōed en degenen die met hem geloofden, door Genade van Ons, en Wij redden hen van een zware bestraffing.

← Koran index

Abonneer op onze nieuwsbrief!