Zoekresultaten

Zoekresultaten van de Koran

73 zoekresultaten gevonden voor "liefde".

← Koran index
Liefdevol en gelijk in leeftijd.

Voor de mensen is de liefde voor begeerlijke (zaken) als vrouwen aantrekkelijk gemaakt, (evenals de liefde voor) zonen, omvangrijke gouden en zilveren bezittingen, gemerkte paarden en kudden dieren en akkers. Dat is de genieting van het wereldse leven. En Allāh, bij Hem is de beste terugkeer.

En jullie beminnen het bezit met overdreven liefde.

Hij is de Vergevingsgezinde, de Liefdevolle.

Toen zei hij: "Voorwaar, ik koesterde de liefde voor het goede ten koste van het gedenken van mijn Heer, totdat zij onzichtbaar werden door de zonsondergang.

En voorwaar, hij heeft zeker een hevige liefde voor bezit.

En wees zachtmoedig voor beiden, en nederig en liefdevol, en zeg: "O mijn Heer, schenk hun Genade, zoals zij mij opvoedden toen ik klein was."

Voorwaar, degenen die geloven en goede werken verrichten: de Barmhartige zal hen liefde schenken.

En er zijn er onder de mensen die naast Allāh deelgenoten toekennen, die zij liefhebben met de liefde als (die) voor Allāh, maar degenen die geloven zijn sterker in liefde voor Allāh. En als degenen die onrecht pleegden zouden weten wanneer zij de bestraffing zien, (dan zouden zij weten) dat alle macht aan Allāh behoort en dat Allāh hard is in de bestraffing.

En het behoort tot Zijn Tekenen dat Hij van jullie eigen soort echtgenotes heeft geschapen, opdat jullie rust bij haar vinden en Hij bracht tussen jullie liefde en barmhartigheid. Voorwaar, daarin zijn zeker Tekenen voor een volk dat nadenkt.

En hij (Abraham) zei: "Voorwaar, wet jullie naast Allāh hebben genomen zijn slechts afgoden om de onderlinge liefde tussen jullie te versterken in dit wereldse leven. Op de Dag van de Opstanding zullen jullie elkaar verwerpen en elkaar vervloeken. Maar jullie verblijfplaats is de Hel en er zullen geen helpers voor jullie zijn."

En vraag jullie Heer om vergeving en wend jullie vervolgens in berouw tot Hem. Voorwaar, mijn Heer is Meest Barmhartig, Meest Liefdevol."

Voorzeker, er is een boodschapper tot jullie gekomen uit jullie eigen midden. Zwaar voor hem is jullie lijden, vurig wenst hij het goede voor jullie, voor de gelovigen is hij liefdevol en barmhartig.

Dat is wat Allāh als goed nieuws aan zijn dienaren verkondigt, degenen die geloven en goede werken verrichten. Zeg (o Mohammed): "Ik vraag van jullie geen beloning, alleen liefde voor de naaste verwanten. En voor wie een goede daad verricht vermenigvuldigen Wij het goede. Voorwaar, Allāh is de Vergevingsgezinde, de Waarderende.

Jij zult zeker vinden dat de mensen die het sterkst in vijandschap tegenover de gelovigen zijn, de joden en de degenen die deelgenoten (aan Allāh) toekennen zijn; en jij zult zeker vinden dat zij die het dichtst bij in liefde voor de gelovigen zijn, degenen zijn, die zeggen: "Voorwaar, wij zijn christenen." Dat is omdat er onder hen priesters en monniken zijn en omdat zij niet hoogmoedig zijn.

← Koran index

Abonneer op onze nieuwsbrief!