Zoekresultaten

Zoekresultaten van de Koran

73 zoekresultaten gevonden voor "liefde".

← Koran index
Liefdevol en gelijk in leeftijd.

Voor de mensen is de liefde voor begeerlijke (zaken) als vrouwen aantrekkelijk gemaakt, (evenals de liefde voor) zonen, omvangrijke gouden en zilveren bezittingen, gemerkte paarden en kudden dieren en akkers. Dat is de genieting van het wereldse leven. En Allāh, bij Hem is de beste terugkeer.

En jullie beminnen het bezit met overdreven liefde.

Toen zei hij: "Voorwaar, ik koesterde de liefde voor het goede ten koste van het gedenken van mijn Heer, totdat zij onzichtbaar werden door de zonsondergang.

En voorwaar, hij heeft zeker een hevige liefde voor bezit.

En wees zachtmoedig voor beiden, en nederig en liefdevol, en zeg: "O mijn Heer, schenk hun Genade, zoals zij mij opvoedden toen ik klein was."

Hij is de Vergevingsgezinde, de Liefdevolle.

Voorwaar, degenen die geloven en goede werken verrichten: de Barmhartige zal hen liefde schenken.

En (gedenk) toen Wij jullie verbond aanvaardden en Wij de (berg) Ṭōer boven jullie verhieven, (zeggend:) "Hou jullie stevig vast aan wat Wij jullie gegeven hebben en luister". Zij zeiden: "Wij hebben geluisterd, maar wij gehoorzamen niet." En hun harten waren doordrenkt met (liefde voor) het kalf vanwege hun ongeloof. Zeg (o Mohammed): "Slecht is het waartoe jullie (vervalste) geloof jullie oproept, als jullie gelovigen zijn (in de Thora geloven)."

En er zijn er onder de mensen die naast Allāh deelgenoten toekennen, die zij liefhebben met de liefde als (die) voor Allāh, maar degenen die geloven zijn sterker in liefde voor Allāh. En als degenen die onrecht pleegden zouden weten wanneer zij de bestraffing zien, (dan zouden zij weten) dat alle macht aan Allāh behoort en dat Allāh hard is in de bestraffing.

Jij zult zeker vinden dat de mensen die het sterkst in vijandschap tegenover de gelovigen zijn, de joden en de degenen die deelgenoten (aan Allāh) toekennen zijn; en jij zult zeker vinden dat zij die het dichtst bij in liefde voor de gelovigen zijn, degenen zijn, die zeggen: "Voorwaar, wij zijn christenen." Dat is omdat er onder hen priesters en monniken zijn en omdat zij niet hoogmoedig zijn.

(Wij zeiden haar:) "Leg hem in de kist en werp hem in de zee, zodat de zee hem op de kust zal werpen; een vijand van Mij en een vijand van hem zal hem opnemen." En ik heb Mijn liefde over jou uitgestort opdat jij onder Mijn toezicht grootgebracht werd.

En hij (Abraham) zei: "Voorwaar, wet jullie naast Allāh hebben genomen zijn slechts afgoden om de onderlinge liefde tussen jullie te versterken in dit wereldse leven. Op de Dag van de Opstanding zullen jullie elkaar verwerpen en elkaar vervloeken. Maar jullie verblijfplaats is de Hel en er zullen geen helpers voor jullie zijn."

En het behoort tot Zijn Tekenen dat Hij van jullie eigen soort echtgenotes heeft geschapen, opdat jullie rust bij haar vinden en Hij bracht tussen jullie liefde en barmhartigheid. Voorwaar, daarin zijn zeker Tekenen voor een volk dat nadenkt.

Dat is wat Allāh als goed nieuws aan zijn dienaren verkondigt, degenen die geloven en goede werken verrichten. Zeg (o Mohammed): "Ik vraag van jullie geen beloning, alleen liefde voor de naaste verwanten. En voor wie een goede daad verricht vermenigvuldigen Wij het goede. Voorwaar, Allāh is de Vergevingsgezinde, de Waarderende.

← Koran index

Abonneer op onze nieuwsbrief!