Zoekresultaten

Zoekresultaten van de Koran

19 zoekresultaten gevonden voor "christenen".

← Koran index
En zij (de christenen) zeiden: "Allāh heeft Zich een zoon genomen." Heilig is Hij! Nee! Aan Hem behoort wat er in de hemelen en (op) de aarde is. Allen gehoorzamen Hem ootmoedig.

En zij (de joden en de christenen) zeiden: "Niemand zal het Paradijs binnengaan, behalve wie jood of christen was." Dat zijn hun eigen wensen. Zeg: "Breng jullie bewijzen, als jullie waarachtigen zijn."

En de joden zeiden: "De christenen hebben geen grondslag" (voor hun beweringen). En de christenen zeiden: "De joden hebben geen grondslag. "Terwijl zij de Schrift voorlezen. Degenen die niet weten (de veelgodenaanbidders), spreken het zelfde woord als zij. En Allāh zal tussen hen oordelen op de Dag der Opstanding omtrent dat waarover zij van mening verschillen.

En de joden en de christenen zullen nooit behagen in jou vinden, totdat jij hun godsdienst volgt. Zeg (o Mohammed): "Voorwaar, de leiding van Allāh: dat is leiding." En als jij hun begeerten volgt, nadat de kennis tot jou is gekomen, dan zal er voor jou tegen Allāh geen beschermer en geen helper zijn.

Of zeggen jullie (joden en christenen): "Voorwaar, Abraham en Ismaël en Isaak en Jacob en zijn kinderen waren joden of christenen?" Zeg: "Weten jullie beter of Allāh? En wie is onrechtvaardiger dan hij die een getuigenis van Allāh, die hij bezit, verbergt?" En Allāh is niet onachtzaam omtrent wat jullie doen.

En de joden en de christenen zeiden: "Wij zijn zonen van Allāh en Zijn geliefden." Zeg (o Mohammed): "Waarom straft Hij jullie dan voor jullie zonden? Maar nee, jullie zijn (gewone) mensen, die Hij schiep, Hij vergeeft wie Hij wil en Hij straft wie Hij wil." En aan Allāh behoort het Koninkrijk van de hemelen en de aarde en wat er tussen hen is. En tot Hem is de terugkeer.

Zij (de joden en de christenen) zeggen: "Allāh heeft Zich een zoon genomen." Heilig is Hij, Hij is de Behoefteloze, aan Hem behoort wat in de hemelen en op de aarde is. Jullie hebben daarvoor geen bewijs. Zeggen jullie over Allāh wat jullie niet weten?

Degenen die ongelovig zijn onder de Lieden van de schrift (de joden en de christenen) en de veelgodenaanbidders, wensen niet dat er iets goeds aan jullie wordt neergezonden van jullie Heer. Maar Allāh verkiest voor Zijn barmhartigheid wie Hij wil en Allāh is de bezitter van de Geweldige Gunst.

En van degenen die zeggen: "Voorwaar, wij zijn christenen," (zeggen Wij:) Wij sloten een verbond met hen. Zij vergaten een gedeelte van hetgeen waar zij mee vermaand waren. Wij hebben daarop vijandschap en haat tussen hen doen ontstaan tot op de Dag der Opstanding. En Allāh zal hun duidelijk maken wat zij plachten te doen.

En de joden zeggen: "ʿOezair is de zoon van Allāh," en de christenen zeggen: "De Messias (Jezus) is de zoon van Allāh." Dat zijn hun woorden uit hun monden. Zij doen soortgelijke uitspraken als degenen die voorheen ongelovig weren. Moge Allāh hen vervloeken. Hoe kunnen zij zo afwijken?

O jullie die geloven! Neem niet de joden en de christenen als beschermers, zij beschermen elkaar. En wie van jullie hen als beschermers neemt: voorwaar, hij behoort tot hen. Voorwaar, Allāh leidt het onrechtvaardige volk niet.

Voorwaar, degenen die (in de Koran) geloven en de joden en de sabiërs en de christenen en wie er in Allāh en de Laatste Dag geloven en goede werk verrichten: voor hen zal er geen angst zijn en zij zullen niet treuren.

Opdat zij geen argument zullen hebben om te zeggen: "De Schrift is slechts neergezonden aan de twee groepen (de joden en christenen) vóór ons, en wij hebben zeker geen acht geslagen op hun leringen."

Voorwaar, degenen die geloven en de joden en de sabiërs en de christenen en de magiërs en degenen die deelgenoten (aan Allāh) toekennen: voorwaar, Allāh zal tussen hen oordelen op de Dag der Opstanding. Voorwaar, Allāh is van alle zaken getuige.

Voorwaar, degenen die geloven, en degenen die het jodendom belijden en de christenen en de sabiërs; (zij allen) geloven in Allāh en in de Laatste Dag, en zij verrichten goede werken: voor hen is hun beloning bij hun Heer en geen vrees zal er over hen zijn noch zullen zij treuren.

← Koran index

Abonneer op onze nieuwsbrief!