Zoekresultaten

Zoekresultaten van de Koran

152 zoekresultaten gevonden voor "satan".

← Koran index
Satan deed hen misstappen begaan, waardoor zij eruit geraakten en hij deed hen verdrijven van de plaats waar zij zich bevonden. En Wij zeiden: "Daal af, een deel van jullie zal een vijand voor de ander zijn. En voor jullie zal een vijand voor de ander zijn. En voor jullie is er op de aarde een verblijfplaats en een genieting, tot een bepaalde tijdstip (de dood)."

De Satan dreigt jullie met armoede en beveelt jullie gierigheid en Allāh belooft jullie vergeving van Hem en gunst. En Allāh is Alomvattend, Alwetend.

De Satan zei, nadat de zaak besloten was: "Voorwaar, Allāh heeft jullie een ware belofte gedaan, en ik heb jullie een belofte gedaan, maar ik liet jullie daarna in de steek. Ik had geen macht over jullie, behalve dat ik jullie heb geroepen, waarop jullie mij gehoorzaamden, verwijt mij daarom niets! Verwijten jullie jullie zelf maar. Ik kan jullie niet helpen en jullie kunnen mij niet helpen. Voorwaar, ik verwerp het, dat jullie mij voorheen als deelgenoot (aan Allāh) toekenden." Voorwaar, voor de onrechtplegers is er een pijnlijke bestraffing.

De Satan heeft hen overmeesterd, waarna hij hen de gedachtenis van Allāh deed vergeten. Zij zijn degenen van de groep (volgelingen) van de Satan. Weet: voorwaar, de volgelingen van de Satan zijn de verliezers.

Maar de Satan fluisterde hem in, en zei: "O Adam, zal ik jou de eeuwige boom wijzen en een koninkrijk dat niet vergaat?"

Toen fluisterde de Satan hen in om te onthullen wat er van hun schaamte bedekt was, en hij zei: "Jullie Heer houdt jullie slechts van deze boom af omdat jullie anders engelen worden, of dat jullie tot de eeuwiglevenden zullen behoren."

En laat de Satan jullie niet afhouden: voorwaar, hij is voor jullie een duidelijke vijand.

En van de Satans doken er voor hem en zij verrichtten daarnaast ander werk. En Wij waren Wakers over hen.

Zodat Hij wat de Satan inwerpt als een beproevingemaakt voor degenen in wiens harten er een ziekte is en wiens harten verhard zijn. En voorwaar, de onrerhtvaardigen zijn sterk vijandig.

En zij volgden wat de satans voorlazen ten tijde van Salomo's koninkrijk en Salomo was niet ongelovig, maar de satans waren ongelovig, zij onderwezen de mensen siḥr (tovenarij) en wat was neergezonden te Babel aan de twee engelen Hārōet en Mārōet. En geen van beiden gaven onderricht, zonder dat zij zeiden: "Voorwaar, wij zijn slechts een beproeving, wees daarom niet ongelovig." Zo onderwezen zij hen (tovenarij), waardoor zij een scheiding veroorzaakten tussen een man en zijn echtgenote. En zij schaadden daarmee niemand, behalve met toestemming van Allāh. En zij (de mensen) leerden wat hen schaadde en hen niet baatte. En voorzeker, zij wisten dat, wie dat (tovenarij) koopt, geen aandeel zal hebben in het Hiernamaals. En slecht is het waarvoor zij hun zielen verkochten, als zij het maar wisten.

De kolven ervan zijn als satanskoppen.

En wanneer een influistering van de Satan jou ingefluisterd wordt, zoek dan je toevlucht bij Allāh. Voorwaar, Hij is Alhorend, Alwetend.

En wanneer een verzoeking van de Satan jou treft, zoek dan je toevlucht bij Allāh: voorwaar, Hij is de Alhorende, de Alwetende.

Zie jij niet dat Wij de Satans gestuurd hebben naar de ongelovigen om hen tot wanorde op te stoken?

En als bescherming tegen alle opstandige Satans.

← Koran index

Abonneer op onze nieuwsbrief!