Zoekresultaten

Zoekresultaten van de Koran

140 zoekresultaten gevonden voor "paradijs".

← Koran index
De beschrijving van het Paradijs dat aan de moettaqōen beloofd is: er stromen rivieren onderdoor, de vruchten erin zijn onuitputtelijk en haar schaduw ook. Dat is de eindbestemming van degenen die (Allāh) vrezen. En de eindbestemming van de ongelovigen is de Hel.

Tuinen van ʿAdn (het Paradijs) die de Barmhartige aan zijn dienaren in het onwaarneembare beloofde. Voorwaar, (de vervulling van) Zijn belofse vindt zeker plaats.

Dat is het Paradijs dat Wij Onze dienaren die (Allāh) vrezen doen erven.

Degenen die Firdaus (het Paradijs) zullen erven, zij zijn daarin eeuwig levenden.

De bewoners van het Paradijs zullen op die Dag, een goede verblijfplaats hebben en een betere rustplaats.

En dat is het Paradijs dat jullie hebben geërfd wegens wat jullie hebben verricht.

En het Paradijs zal dicht bij de moettaqīen gebracht worden, zonder ver te zijn.

In Tuinen (het Paradijs) vragen zij elkaar.

En wanneer het Paradijs nabij gebracht wordt.

In een hooggelegen Paradijs.

Denken jullie dat jullie het Paradijs zullen binnengaan, terwijl het gelijke dat tot degenen kwam die voor jullie zijn heengegaan, nog niet tot jullie is gekomen? Rampen en tegenspoed troffen hen en zij werden zó geschokt dat de Boodschapper en degenen die met hem geloofden, zeiden: "Wanneer komt de hulp van Allāh?" Weet: voorwaar, de hulp van Allāh is nabij.

Dachten jullie dat jullie het Paradijs binnen zouden gaan zonder dat Allāh degenen die vochten gekend doet worden en de geduldigen gekend doet worden?

Hij (Allāh) zei: "Daal af uit het (Paradijs), want het past jou niet dat jij je er hoogmoedig in gedraagt. Vertrek daarom. Voorwaar, jij behoort tot de vernederden."

En de bewoners van het Paradijs roepen tot de bewoners van de Hel: "Wij hebben waarlijk aangetroffen wat onze Heer ons heeft beloofd, hebben jullie dan ook werkelijk aangetroffen wat jullie Heer jullie heeft aangezegd?" Zij zeiden: "Ja". Dan verkondigt een omroeper onder hen dat de vloek van Allāh op de onrechtplegers rust.

Allāh heeft voor hen een Tuin (het Paradijs) bereid waar onderdoor de rivieren stromen, zij zijn daarin de eeuwig levenden. Dat is de geweldige overwinning.

← Koran index

Abonneer op onze nieuwsbrief!