Zoekresultaten

Zoekresultaten van de Koran

140 zoekresultaten gevonden voor "paradijs".

← Koran index
En het Paradijs zal dicht bij de moettaqīen gebracht worden, zonder ver te zijn.

Dat is het Paradijs dat Wij Onze dienaren die (Allāh) vrezen doen erven.

En wanneer het Paradijs nabij gebracht wordt.

In een hooggelegen Paradijs.

De beschrijving van het Paradijs dat aan de moettaqōen beloofd is: er stromen rivieren onderdoor, de vruchten erin zijn onuitputtelijk en haar schaduw ook. Dat is de eindbestemming van degenen die (Allāh) vrezen. En de eindbestemming van de ongelovigen is de Hel.

De bewoners van het Paradijs zullen op die Dag, een goede verblijfplaats hebben en een betere rustplaats.

En dat is het Paradijs dat jullie hebben geërfd wegens wat jullie hebben verricht.

Denken jullie dat jullie het Paradijs zullen binnengaan, terwijl het gelijke dat tot degenen kwam die voor jullie zijn heengegaan, nog niet tot jullie is gekomen? Rampen en tegenspoed troffen hen en zij werden zó geschokt dat de Boodschapper en degenen die met hem geloofden, zeiden: "Wanneer komt de hulp van Allāh?" Weet: voorwaar, de hulp van Allāh is nabij.

Dachten jullie dat jullie het Paradijs binnen zouden gaan zonder dat Allāh degenen die vochten gekend doet worden en de geduldigen gekend doet worden?

En de bewoners van het Paradijs roepen tot de bewoners van de Hel: "Wij hebben waarlijk aangetroffen wat onze Heer ons heeft beloofd, hebben jullie dan ook werkelijk aangetroffen wat jullie Heer jullie heeft aangezegd?" Zij zeiden: "Ja". Dan verkondigt een omroeper onder hen dat de vloek van Allāh op de onrechtplegers rust.

Er werd gezegd: "Treed het Paradijs binnen." Hij zei: "O wee, wist mijn volk maar.

En Hij doet hen het Paradijs binnengaan dat Hij aan hen bekend heeft gemaakt.

En treed binnen in Mijn Paradijs.

Zij zijn de bewoners van het Paradijs, daarin zijn zij eeuwig levenden, als een beloning voor wat zij plachten te doen.

Voorwaar, het Paradijs is de verblijfplaats.

← Koran index

Abonneer op onze nieuwsbrief!