Zoekresultaten

Zoekresultaten van de Koran

6 zoekresultaten gevonden voor "Psalmen".

← Koran index
En voorzeker hebben Wij in de Psalmen geschreven, na de vermelding (in de Lawḥimmaḥfōeẓ), dat de aarde geërfd zal worden door Mijn rechtschapen dienaren.

(Wij zonden ben) met duidelijke (Tekenen) en de Psalmen. En Wij deden aan jou de Vermaning (de Koran) neerdalen om aan de mensen duidelijk te maken wat aan hen neergezonden is. En hopelijk zullen zij nadenken.

En geloof in wat Ik aan jullie heb neergezonden (de Koran), als bevestiging van wat bij jullie is (de Thora en de Psalmen), en wees niet de eersten die daarin niet geloven. En verruil Mijn Verzen niet voor een geringe prijs. En vrees daarom alleen Mij.

En jouw Heer weet beter over wie er in de hemelen en (op) de aarde is. En Wij hebben sommige Profeten bevoorrecht boven andere Profeten, en Wij gaven David de Psalmen.

Voorwaar, Wij hebben aan jou geopenbaard zoals Wij aan Noach en de profeten na hem openbaarden. En Wij openbaarden aan Abraham en Ismaël en Isaak en Jacob en de kinderen (van Jacob) en Jezus en Job en Jonas en Aäron en Salomo. En Wij gaven David de Psalmen.

Toen legden Wij daarmee voor jullie tuinen met palmen en druivenstruiken aan, met daaraan veel vruchten. En jullie eten daarvan.

← Koran index

Abonneer op onze nieuwsbrief!