Zoekresultaten

Zoekresultaten van de Koran

5 zoekresultaten gevonden voor "Psalmen".

← naar Koran index
En geloof in wat Ik aan jullie heb neergezonden (de Koran), als bevestiging van wat bij jullie is (de Thora en de Psalmen), en wees niet de eersten die daarin niet geloven. En verruil Mijn Verzen niet voor een geringe prijs. En vrees daarom alleen Mij.

Voorwaar, Wij hebben aan jou geopenbaard zoals Wij aan Noach en de profeten na hem openbaarden. En Wij openbaarden aan Abraham en Ismaël en Isaak en Jacob en de kinderen (van Jacob) en Jezus en Job en Jonas en Aaron en Salomo. En Wij gaven David de Psalmen.

(Wij zonden ben) met duidelijke (Tekenen) en de Psalmen. En Wij deden aan jou de Vermaning (de Koran) neerdalen om aan de mensen duidelijk te maken wat aan hen neergezonden is. En hopelijk zullen zij nadenken.

En jouw Heer weet beter over wie er in de hemelen en (op) de aarde is. En Wij hebben sommige Profeten bevoorrecht boven andere Profeten, en Wij gaven David de Psalmen

En voorzeker hebben Wij in de Psalmen geschreven, na de vermelding (in de Lawḥimmaḥfōeẓ), dat de aarde geërfd zal worden door Mijn rechtschapen dienaren.

← naar Koran index
LET OP: Vertaling bevat nog een aantal fouten! S.v.p. controleren en fouten mailen naar: team (apenstaartje) bijbelhoek.nl.

Abonneer op onze nieuwsbrief!