Zoekresultaten

Zoekresultaten van de Koran

246 zoekresultaten gevonden voor "Mohammed".

← Koran index
Mohammed is niet de vader van één van jullie mannen, maar hij is de Boodschapper van Allāh en de laatste van de profeten. En Allāh is Alwetend over alle zaken.

Mohammed is de Boodschapper van Allāh en degenen die met hem zijn, zijn streng tegenover de ongelovigen, maar onderling barmhartig. Jij ziet hen zich neerbuigen en zich neerknielen. Zij zoeken een gunst van Allāh en Zijn welgevallen. Hun kenmerken zijn zichtbaar in hun gezichten door de sporen van neerknielingen. Dat is hun beschrijving in de Thora. En hun beschrijving in het Evangelie is als een jonge plant waarvan de loten ontspruiten, waardoor hij sterker wordt. Daarna wordt hij steviger en staat hij recht op zijn wortel. Bij de planters veroorzaakt hij blijdschap. Hij (Allāh) wil daarmee de ongelovigen woedend maken. Allāh heeft degenen onder hen die geloven en goede werken verrichten vergeving en een geweldige beloning beloofd.

En Mohammed is niet meer dan een boodschapper, vóór hem zijn de boodschappers reeds heengegaan. Als hij dan zou sterven of gedood worden: waarom zouden jullie je dan op jullie hielen omdraaien (terugvallen in ongeloof)? En wie zich op zijn hielen zou omdraaien: het schaadt Allāh niets. En Allāh zal de dankbaren belonen.

Hij (Mohammed) zei: "Mijn Heer weet wat er in de hemelen en op de aarde gesproken wordt, en Hij is de Alhorende, de Alwetende."

Hij (Mohammed) is een waarschuwer onder de voorafgaande waarschuwers.

Hij (Mohammed) fronste en wendde zich af.

(Zeg, O Mohammed:) "Zal ik dan een andere rechter dan Allāh zoeken, terwijl Hij het is die het Boek (de Koran) tot hen heeft neergezonden als een uiteenzetting?" En degenen aan wie Wij de Schrift hebben gegeven weten dat het een neerzending met de waarheid van jouw Heer is. Behoor dus zeker niet tot de twijfelaars.

(Zeg, O Mohammed:) "Voorwaar, het is mij bevolen om de Heer van deze stad (Mekka) te aanbidden, die Hij wijdde. En aan Hem behoren alle zaken, en het is mij bevolen om tot de moslims te behoren.

(Zeg, O Mohammed) "Vlucht daarom naar Allāh: voorwaar, ik ben voor jullie van Hem (voor Zijn bestraffing) een duidelijke waarschuwer.

En jij (Mohammed) bent een bewoner van deze stad.

Zeg (o Mohammed): "Wie een vijand van Gabriël is: voorwaar, hij heeft hem (de Koran) in jouw hart neergezonden, met toestemming van Allāh, als een bevestiging van wat er vóór (geopenbaard) was, en als leiding en als goed nieuws voor de gelovigen."

Zeg (o Mohammed): "Wij geloven in Allāh en wat er aan ons is neergezonden en wat er is neergezonden aan Abraham en Ismaël en Isaak en Jacob en de kinderen van Jacob en wat er is gegeven aan Mozes en Jezus en wat er is gegeven van hun Heer aan de profeten, wij maken geen onderscheid tussen één van hen en wij onderwerpen ons aan Hem."

Zeg (o Mohammed): "Redetwisten jullie met ons over Allāh? Terwijl Hij onze Heer en jullie Heer is? Voor ons onze werken, en voor jullie jullie weken. En Wij zijn Hem zuiver toegewijd."

Zeg (o Mohammed tot degenen die ongelovig zijn: "Jullie zullen verslagen worden en in de Hel verzameld worden, en (dat is) de slechtste verblijfplaats."

Zeg (o Mohammed): "Of jullie verbergen wat in jullie harten is, of jullie laten het zien: Allāh weet ervan. Hij kent wat er in de hemelen is en wat er op de aarde is. En Allāh is Almachtig over alle zaken."

← Koran index

Abonneer op onze nieuwsbrief!