Zoekresultaten

Zoekresultaten van de Koran

72 zoekresultaten gevonden voor "wereldse leven".

← Koran index
En het wereldse leven is niets dan spel en vermaak. En het Huis van het Hiernamaals is beter voor degenen die (Allāh) vrezen. Begrijpen jullie dan niet?

(Voor) wie het wereldse leven en haar versiering wensen zullen Wij hun daden daarin volledig vergoeden, en zij zullen daarin niet worden benadeeld.

Degenen die het wereldse leven verkiezen boven het Hiernamaals, en afhouden van de weg van Allāh en die wensen dat die krom wordt. Zij zijn degenen die in vergaande dwaling verkeren.

En dit wereldse leven is niets dan vermaak en spel. En voorwaar, het Huis van het Hiernamaals is zeker het echte leven, als zij het wisten!

Weet dat het wereldse leven slechts een spel is, een vermaak, een versiering en opschepperij tussen jullie en wedijver in vermeerdering van bezit en kinderen, als de gelijkenis van een regen waarvan de planten (die zij voortbrengt) bij de boeren verwondering wekt. Daarna worden ze droog en je ziet ze geel worden, en vervolgens worden ze tot vergane resten. En in het Hiernamaals is er een harde bestraffing en een vergeving van Allāh en welbehagen. En het wereldse leven is niets dan een verleidende genieting.

De gelijkenis van wat zij tijdens dit wereldse leven uitgeven is als die van de wind, die een hevige kou meenam en de oogst trof van een volk dat zichzelf onrecht aandeed en die (oogst) vernielde. En het is niet Allāh die hen onrecht aandeed, maar zij deden zichzelf onrecht aan.

Dat is omdat zij het wereldse leven verkiezen boven het Hiernamaals, en omdat Allāh het ongelovige volk niet zal leiden.

Zij kennen het uiterlijke van het wereldse leven, terwijl zij met betrekking tot het Hiernamaals onachtzamen zijn.

Wij zijn jullie helpers tijdens het wereldse leven en in het Hiernamaals en voor jullie is daarin wat jullie verlangen en voor jullie is daarin wat jullie vragen.

En de voorkeur gaf aan het wereldse leven.

Jullie geven immers voorrang aan het wereldse leven.

En onder de mensen is er degene wiens woorden over het wereldse leven jullie verbazen en hij roept Allāh om te getuigen over wat zich in zijn hart bevindt, terwijl hij de ergste opstandeling is.

Voor hen is er het goede nieuws in het wereldse leven en in het Hiernamaals. De Woorden van Allāh kennen geen verandering. Dat is de geweldige overwinning.

Allāh verruimt de levensvoorziening voor wie Hij wil en Hij beperkt. Zij verheugen zich over het wereldse leven, terwijl het wereldse leven in vergelijking met het Hiernamaals slechts een vergankelijke genieting is.

Voor hen is er een bestraffing tijdens het wereldse leven, maar de bestraffing van het Hiernamaals is harder. En voor hen is er tegen (de bestraffing van) Allāh geen beschermer.

← Koran index

Abonneer op onze nieuwsbrief!