Zoekresultaten

Zoekresultaten van de Koran

27 zoekresultaten gevonden voor "joden".

← Koran index
Daarna zijn jullie (joden) degenen geworden die elkaar doden en een deel van jullie eigen volk uit hun woonplaatsen verdrijven, jullie steunen elkaar in zondigheid en vijandschap. En wanneer zij (andere joden) tot jullie komen als gevangenen, dan kopen jullie hen vrij, terwijl het jullie verboden is hen te verdrijven. Geloven jullie in een gedeelte van de Schrift en in een ander gedeelte niet? Er is geen beloning voor wie van jullie zo handelen, maar vernedering in het aardse leven en op de Dag der Opstanding zullen zij worden teruggevoerd tot de zwaarste bestraffing. En Allāh is niet onachtzaam omtrent wat jullie doen.

En zij (de joden en de christenen) zeiden: "Niemand zal het Paradijs binnengaan, behalve wie jood of christen was." Dat zijn hun eigen wensen. Zeg: "Breng jullie bewijzen, als jullie waarachtigen zijn."

En de joden zeiden: "De christenen hebben geen grondslag" (voor hun beweringen). En de christenen zeiden: "De joden hebben geen grondslag. "Terwijl zij de Schrift voorlezen. Degenen die niet weten (de veelgodenaanbidders), spreken het zelfde woord als zij. En Allāh zal tussen hen oordelen op de Dag der Opstanding omtrent dat waarover zij van mening verschillen.

En de joden en de christenen zullen nooit behagen in jou vinden, totdat jij hun godsdienst volgt. Zeg (o Mohammed): "Voorwaar, de leiding van Allāh: dat is leiding." En als jij hun begeerten volgt, nadat de kennis tot jou is gekomen, dan zal er voor jou tegen Allāh geen beschermer en geen helper zijn.

Of zeggen jullie (joden en christenen): "Voorwaar, Abraham en Ismaël en Isaak en Jacob en zijn kinderen waren joden of christenen?" Zeg: "Weten jullie beter of Allāh? En wie is onrechtvaardiger dan hij die een getuigenis van Allāh, die hij bezit, verbergt?" En Allāh is niet onachtzaam omtrent wat jullie doen.

En onder de joden, zijn or degenen die woorden (uit de Schrift) van hun juiste plaatsen verplaatsen, en zij zeggen: "Wij hebben gehoord en wij gehoorzamen niet" en (zij zeggen:) "Hoor," zonder dat het hoorbaar is, en "rāʿinā" terwijl zij hun tongen verdraaien en de godsdienst belasteren. Als zij alleen maar gezegd hadden: "Wij horen en wij gehoorzamen," en "Hoor en kijk naar ons," dan zou het beter en passender voor hen geweest zijn, maar Allāh heeft hen vanwege hun ongeloof vervloekt en zij geloven niet, behalve een beetje.

En de joden en de christenen zeiden: "Wij zijn zonen van Allāh en Zijn geliefden." Zeg (o Mohammed): "Waarom straft Hij jullie dan voor jullie zonden? Maar nee, jullie zijn (gewone) mensen, die Hij schiep, Hij vergeeft wie Hij wil en Hij straft wie Hij wil." En aan Allāh behoort het Koninkrijk van de hemelen en de aarde en wat er tussen hen is. En tot Hem is de terugkeer.

En de joden zeiden: "De Hand van Allāh is gebonden (gierig)." Hun handen zijn gebonden en vervloekt zijn zij vanwege wat zij zeiden! Welnee, Zijn handen zijn wijd uitgestrekt en Hij schenkt hoe Hij wil. (De Koran,) die door jouw Heer aan jou is neergezonden, vermeerdert zeker bij velen van hen overtreding en ongeloof. En Wij wakkerden vijandschap en haat onder hen aan tot aan de Dag der Opstanding. Iedere keer dat zij een vuur ontsteken, dat tot de oorlog leidt, dooft Allāh het. En zij zaaien verderf op de aarde. En Allāh houdt niet van de verderfzaaiers.

En voor de joden verboden Wij alle (dieren) met (ongesplitste) hoeven. En van de koeien en de schapen verboden Wij voor hen hun vet, behalve wat hun ruggen dragen, het vet van de ingewanden en het vet dat aan het bot is vergroeid. Zo vergolden Wij hun vanwege hun begerigheid. En voorwaar, Wij zijn zeker waarachtig.

En de joden zeggen: "ʿOezair is de zoon van Allāh," en de christenen zeggen: "De Messias (Jezus) is de zoon van Allāh." Dat zijn hun woorden uit hun monden. Zij doen soortgelijke uitspraken als degenen die voorheen ongelovig weren. Moge Allāh hen vervloeken. Hoe kunnen zij zo afwijken?

Zij (de joden en de christenen) zeggen: "Allāh heeft Zich een zoon genomen." Heilig is Hij, Hij is de Behoefteloze, aan Hem behoort wat in de hemelen en op de aarde is. Jullie hebben daarvoor geen bewijs. Zeggen jullie over Allāh wat jullie niet weten?

En de joden verboden Wij wat Wij jou vroeger verhaalden. Wij deden hen geen onrecht aan maar zij waren onrechtvaardig voor zichzelf.

Hopen jullie dan nog dat zij (de joden) in jullie (godsdienst) zullen geloven, terwijl er waarlijk een groep onder hen is, die het Woord van Allāh heeft gehoord, en die het verdraaiden nadat zij het begrepen hadden, terwijl zij het weten?

En vanwege het onrecht van de joden, hebben Wij voor hen (bepaalde) goede toegestane (soorten voedsel) verboden en vanwege hun veelvuldig afhouden van de weg van Allāh.

Degenen die ongelovig zijn onder de Lieden van de schrift (de joden en de christenen) en de veelgodenaanbidders, wensen niet dat er iets goeds aan jullie wordt neergezonden van jullie Heer. Maar Allāh verkiest voor Zijn barmhartigheid wie Hij wil en Allāh is de bezitter van de Geweldige Gunst.

← Koran index

Abonneer op onze nieuwsbrief!