Zoekresultaten

Zoekresultaten van de Koran

135 zoekresultaten gevonden voor "beloning".

← Koran index
Hun beloningen bij hun Heer zijn de Tuinen van ʿAdn (het Paradijs), waar de rivieren onderdoor stromen, zij zijn eeuwig levenden daarin, voor altijd. Allāh is met hen behaagd en zij zijn met Hem behaagd. Dat is voor wie zijn Heer vreest.

Zij zijn degenen wiens beloning is dat op hen de vloek van Allāh, de engelen en de gehele mensheid rust.

Zij zijn degenen wiens beloning vergeving van hun Heer is, en Tuinen (het Paradijs) waar onderdoor de rivieren stromen, zij zijn daarin eeuwig levenden en (het is) de beste beloning voor hen die (goed) doen.

Wie een beloning van de wereld wil: het is bij Allāh dat de beloning van de wereld en het Hiernamaals is. En Allāh is Alhorend, Alziend.

En de beloning van het Hiernamaals is zeker beter voor degenen die geloofden en (Allāh) vreesden.

Dat is hun beloning, omdat zij Onze Tekenen verwierpen, en zij zeiden: "Wanneer Wij beenderen en stof geworden zijn, zullen wij dan zeker tot een nieuwe schepping opgewekt worden?"

Diegenen zal tweemaal hun beloning gegeven worden: omdat zij geduldig waren en zij met het goede het kwade afwendden; en omdat zij uitgeven van dat waar Wij hen mee voorzien hebben.

Volg hen die geen beloning van jullie vragen en rechtgeleiden zijn.

Wie de beloning van het Hiernamaals wenst, voor hem vermeerderen Wij zijn beloning; en wie de beloning van het wereldse leven wenst, aan hem geven Wij daarvan, maar voor hem is er in het Hiernamaals geen aandeel.

Als een beloning voor wat zij plachten te doen.

Als een beloning van jouw Heer, als afrekenende gift.

En in de goede beloning (het Paradijs) gelooft.

En die de goede beloning loochent.

Zij zijn degenen voor wie er een beloning is voor wat zij hebben verricht. En Allāh is snel in de afrekening.

En Allāh gaf hun (daarom) een beloning in de wereld en een goede beloning in het Hiernamaals. En Allāh houdt van de weldoeners.

← Koran index

Abonneer op onze nieuwsbrief!