Zoekresultaten

Zoekresultaten van de Koran

75 zoekresultaten gevonden voor "Abraham".

← Koran index
Abraham was geen jood, en geen christen, maar hij was een ḥanīef, die zich (aan Allāh) overgegeven had, en hij behoorde niet tot de veelgodenaanbidders.

En Abraham droeg aan zijn kinderen en aan Jacob op: "O mijn kinderen, voorwaar, Allāh heeft de godsdienst voor jullie gekozen, sterf daarom niet, behalve als jullie overgegevenen zijn."

En Abraham's verzoek om vergeving voor zijn vader was slechts vanwege een belofte die hij aan hem had gedaan. Toen het hem dan duidelijk was geworden dat hij een vijand van Allāh was, verbrak hij (de band) met hem. Voorwaar, Abraham was zeker nederig, zachtaardig.

O Abraham, wend je hier van af! Voorwaar, de beschikking van jouw Heer is reeds gekomen. Voorwaar, een onafwendbare bestraffing zal tot hen komen.

Hij (Abraham) zei: "Geven jullie mij goed nieuws, terwijl de ouderdom mij heeft bereikt? Waarover geven jullie mij dan goed nieuws?"

Hij (Abraham) zei: "Niemand wanhoopt aan de barmhartigheid van zijn Heer dan de dwalenden."

Hij (Abraham) zei: "Wat is jullie zaak, O, gezanten?"

Hij (Abraham) zei: "Vrede zij met u, ik zal vergeving voor u vragen bij mijn Heer: voorwaar, Hij is altijd mild voor mij.

Hij (Abraham) zei: "Aanbidden jullie dan (een god) naast Allāh, die jullie in niets baat en niet schaadt?

Hij (Abraham) zei: "Horen zij jullie, wanneer jullie hen aanroepen?

Hij (Abraham) zei: "Hebben jullie dan gezien wat jullie plegen te aanbidden?

Hij (Abraham) vroeg: "Wat is jullie boodschap, O gezanten?"

En (gedenk) toen Abraham door zijn Heer beproefd werd met enkele woorden (geboden en verboden) die hij daarop in acht nam. Hij (Allāh) zei: "Voorwaar, Ik zal jou voor de mensheid tot een leider maken." Hij (Abraham zei: "En ook van mijn nageslacht?" Hij (Allāh) antwoordde: "Mijn verbond omvat de onrechtplegers niet."

En (gedenk) toen Abraham smeekte: "Mijn Heer, maak dit gebied tot een veilige plaats en voorzie haar bewoners met vruchten, degenen van hen die geloven in Allāh en in het Hiernamaals." Hij (Allāh) zei: "En (ook) degene die ongelovig is, zal ik genietingen schenken, voor een korte tijd, daarna zal Ik hen naar de bestraffing van de Hel drijven. En dat is de slechtste plaats van terugkeer.

En (gedenk) toen Abraham de grondvesten van het Huis legde, samen met Ismaël (biddend): "Onze Heer, aanvaard het van ons: voorwaar, U bent de Alhorende, de Alwetende.

← Koran index

Abonneer op onze nieuwsbrief!