Zoekresultaten

Zoekresultaten van de Koran

75 zoekresultaten gevonden voor "Abraham".

← Koran index
Abraham was geen jood, en geen christen, maar hij was een ḥanīef, die zich (aan Allāh) overgegeven had, en hij behoorde niet tot de veelgodenaanbidders.

En Abraham droeg aan zijn kinderen en aan Jacob op: "O mijn kinderen, voorwaar, Allāh heeft de godsdienst voor jullie gekozen, sterf daarom niet, behalve als jullie overgegevenen zijn."

En Abraham's verzoek om vergeving voor zijn vader was slechts vanwege een belofte die hij aan hem had gedaan. Toen het hem dan duidelijk was geworden dat hij een vijand van Allāh was, verbrak hij (de band) met hem. Voorwaar, Abraham was zeker nederig, zachtaardig.

O Abraham, wend je hier van af! Voorwaar, de beschikking van jouw Heer is reeds gekomen. Voorwaar, een onafwendbare bestraffing zal tot hen komen.

En toen Abraham zei: "Mijn Heer, toon mij hoe U de doden doet leven." Hij (Allāh) zei: "Geloof jij dan niet?" Hij zei: "Jawel maar opdat mijn hart tot rust komt." Hij (Allāh) zei: "Neem dan vier vogels en snijd ze voor je in stukken, leg dan van hen op iedere berg stukken; roep hen dan, zij zullen dan haastig tot je komen, en weet dat Allāh Almachtig, Alwijs is."

En toen Abraham zei: "Mijn Heer, maak deze stad veilig en houd mij en mijn zonen ervan af dat wij afgoden zouden aanbidden.

Vrede zij met Abraham.

De bladen van Abraham en Mozes.

En zo lieten Wij Abraham het koninkrijk der hemelen en der aarde zien opdat hij tot de overtuigden zou behoren.

En toen Wij voor Abraham de plaats vastelden van het Huis (zeiden Wij:) "Ken Mij in niets deelgenoten toe en reinig Mijn Huis voor de rondgaanden en de buigenden en de knielenden.

En het volk van Abraham en het volk van Lot.

En gedenk Onze dienaren Abraham en Isaak en Jacob, de bezitters van kracht en inzicht.

En toen de angst bij Abraham was verdwenen, en het goede nieuws tot hem was gekomen, redetwistte hij met Ons over het volk van Lot.

En voorzeker gaven Wij vroeger Abraham zijn rechtgeleidheid en Wij waren bekend met hem.

En lees hun de geschiedenis van Abraham voor.

← Koran index

Abonneer op onze nieuwsbrief!