Zoekresultaten

Zoekresultaten van de Koran

75 zoekresultaten gevonden voor "Abraham".

← naar Koran index
Weet jij niet van degene die met Abraham over zijn Heer redetwistte, omdat Allah hem het koninkijk had gegeven? Toen Abraham zei: "Zijn Heer is Degene die doet leven en doet sterven." Hij zei: "Ik doe leven en sterven." Abraham zei: "Maar voorwaar, het is Allah die ervoor zorgt dat de zon in het Oosten opkomt, zorg jij er dan voor dat zij in het Westen opkomt." Toen zweeg degene die ongelovig was van verbazing. En Allah leidt het onrechtvaardige volk niet.

En (gedenk) toen Abraham door zijn Heer beproefd werd met enkele woorden (geboden en verboden) die hij daarop in acht nam. Hij (Allah) zei: "Voorwaar, Ik zal jou voor de mensheid tot een leider maken." Hij (Abraham zei: "En ook van mijn nageslacht?" Hij (Allah) antwoordde: "Mijn verbond omvat de onrechtplegers niet."

En (gedenk) toen Wij het Huis (de Kaʿbah) tot een plaats van verzameling voor de mensheid maakten en een plaats van veiligheid. En neem de standplaats van Abraham tot een plaats voor de ṣalāh. En Wij legden de plicht op aan Abraham en Ismaël: "Reinig Mijn Huis voor degenen die de ṭawāf doen, voor hen die er de iʿtikāf verrichten en voor hen die zich buigen en die knielen (in ṣalāh).

En wie is beter in godsdienst dam degene die zich volledig aan Allah overgeeft en weldoet en de godsdienst van Abraham, ḥanīef volgt. En Allah nam Abraham als boezemvriend.

En Abraham's verzoek om vergeving voor zijn vader was slechts vanwege een belofte die hij aan hem had gedaan. Toen het hem dan duidelijk was geworden dat hij een vijand van Allah was, verbrak hij (de band) met hem. Voorwaar, Abraham was zeker nederig, zachtaardig.

Waarlijk, er was voor jullie een goed voorbeeld in Abraham en degenen die met hem waren, toen zij tot hun volk zeiden: "Wij zijn niet verantwoordelijk voor jullie en voor wat jullie naast Allah aanbidden. Wij geloven jullie niet en er is tussen ons en jullie vijandschap en haat ontstaan, voor altijd, tot jullie in Allah, de Enige geloven." Behalve het woord van Abraham tegen zijn vader: "Ik zal zeker voor u vergeving vragen, maar ik heb er voor u bij Allah niets over te zeggen." (Zij zeiden:) "Onze Heer, op U vertrouwen wij en tot U wenden wij ons in berouw en tot U is de terugkeer.

En (gedenk) toen Abraham smeekte: "Mijn Heer, maak dit gebied tot een veilige plaats en voorzie haar bewoners met vruchten, degenen van hen die geloven in Allah en in het Hiernamaals." Hij (Allah) zei: "En (ook) degene die ongelovig is, zal ik genietingen schenken, voor een korte tijd, daarna zal Ik hen naar de bestraffing van de Hel drijven. En dat is de slechtste plaats van terugkeer.

En (gedenk) toen Abraham de grondvesten van het Huis legde, samen met Ismaël (biddend): "Onze Heer, aanvaard het van ons: voorwaar, U bent de Alhorende, de Alwetende.

En wie keert zich af van de godsdienst van Abraham, anders dan wie zichzelf voor de gek houdt? En voorzeker hebben Wij hem uitverkoren in de wereld, en voorwaar, hij behoort in het Hiernamaals tot de oprechten.

En Abraham droeg aan zijn kinderen en aan Jacob op: "O mijn kinderen, voorwaar, Allah heeft de godsdienst voor jullie gekozen, sterf daarom niet, behalve als jullie overgegevenen zijn."

Of waren jullie getuigen toen Jacob de dood nabij was (en) hij tot zijn kinderen zei: "Wat zullen jullie aanbidden na mij?" Zij zeiden: "Wij zullen uw God aanbidden, de God van uw vaderen, Abraham, en Ismaël en Isaak, als de Ene God, en wij hebben ons aan Hem overgegeven."

En zij zeiden: "Wordt jood of christen, dan volgen jullie de leiding." Zeg: "Nee! (Wij volgen) de godsdienst van Abraham, die ḥanīef was en hij behoorde niet tot de veelgodenaanbidders."

Zeg (O Mohammed): "Wij geloven in Allah en wat er aan ons is neergezonden en wat er is neergezonden aan Abraham en Ismaël en Isaak en Jacob en de kinderen van Jacob en wat er is gegeven aan Mozes en Jezus en wat er is gegeven van hun Heer aan de profeten, wij maken geen onderscheid tussen één van hen en wij onderwerpen ons aan Hem."

Of zeggen jullie (joden en christenen): "Voorwaar, Abraham en Ismaël en Isaak en Jacob en zijn kinderen waren joden of christenen?" Zeg: "Weten jullie beter of Allah? En wie is onrechtvaardiger dan hij die een getuigenis van Allah, die hij bezit, verbergt?" En Allah is niet onachtzaam omtrent wat jullie doen.

En toen Abraham zei: "Mijn Heer, toon mij hoe U de doden doet leven." Hij (Allah) zei: "Geloof jij dan niet?" Hij zei: "Jawel maar opdat mijn hart tot rust komt." Hij (Allah) zei: "Neem dan vier vogels en snijd ze voor je in stukken, leg dan van hen op iedere berg stukken; roep hen dan, zij zullen dan haastig tot je komen, en weet dat Allah Almachtig, Alwijs is."

← naar Koran index
LET OP: Vertaling bevat nog een aantal fouten! S.v.p. controleren en fouten mailen naar: team (apenstaartje) bijbelhoek.nl.

Abonneer op onze nieuwsbrief!