Zoekresultaten

Zoekresultaten van de Koran

98 zoekresultaten gevonden voor "Kinderen van Jacob".

← Koran index
Zeg (o Mohammed): "Wij geloven in Allāh en wat er aan ons is neergezonden en wat er is neergezonden aan Abraham en Ismaël en Isaak en Jacob en de kinderen van Jacob en wat er is gegeven aan Mozes en Jezus en wat er is gegeven van hun Heer aan de profeten, wij maken geen onderscheid tussen één van hen en wij onderwerpen ons aan Hem."

Zeg: "Wij geloven in Allāh en in wat er tot ons neergezonden is en in wat er neergezonden is aan Abraham en Ismaël, Isaak, Jacob en de kinderen van Jacob en in wat er aan Mozes, Jezus en de profeten van hun Heer werd gegeven. Wij maken geen onderscheid tussen wie van hen dan ook en wij hebben ons aan Hem overgegeven."

Voorwaar, Wij hebben aan jou geopenbaard zoals Wij aan Noach en de profeten na hem openbaarden. En Wij openbaarden aan Abraham en Ismaël en Isaak en Jacob en de kinderen (van Jacob) en Jezus en Job en Jonas en Aäron en Salomo. En Wij gaven David de Psalmen.

Of waren jullie getuigen toen Jacob de dood nabij was (en) hij tot zijn kinderen zei: "Wat zullen jullie aanbidden na mij?" Zij zeiden: "Wij zullen uw God aanbidden, de God van uw vaderen, Abraham, en Ismaël en Isaak, als de Ene God, en wij hebben ons aan Hem overgegeven."

Of zeggen jullie (joden en christenen): "Voorwaar, Abraham en Ismaël en Isaak en Jacob en zijn kinderen waren joden of christenen?" Zeg: "Weten jullie beter of Allāh? En wie is onrechtvaardiger dan hij die een getuigenis van Allāh, die hij bezit, verbergt?" En Allāh is niet onachtzaam omtrent wat jullie doen.

O Kinderen van Israël! Gedenk Mijn gunst die Ik jullie geschonken heb en hou jullie aan het verbond met Mij, dan zal Ik Mij houden aan het verbond met jullie. En vrees daarom alleen Mij.

O Kinderen van Israël, gedenk Mijn gunst die Ik jullie heb geschonken, en dat Ik jullie heb bevoorrecht boven de (andere) volkeren.

O Kinderen van Israël, gedenk Mijn gunst die Ik jullie heb geschonken en dat Ik jullie heb bevoorrecht boven de (andere) volken.

O Kinderen van Adam, voorzeker, Wij hebben voor jullie kleding neergezonden om jullie schaamte te bedekken en versierselen. En het kleed van het vrezen (van Allāh), dat is het beste. Dat zijn een aantal van Allāhs Tekenen. Hopelijk laten zij zich vermanen.

O Kinderen van Adam, laat de Satan jullie niet in verzoeking brengen, zoals hij jullie voorouders uit de tuin heeft verdreven; hij nam hun kleding van hen weg om hen hun schaamte te tonen. Hij en zijn aanhangers zien jullie van waar jullie hen niet zien. Voorwaar, Wij hebben de Satans tot leiders gemaakt voor degenen die niet geloven.

O Kinderen van Adam, draag jullie mooie kleding bij elke ṣalāh, en eet en drink en overdrijf niet. Voorwaar, Hij houdt niet van de buitensporigen.

O Kinderen van Adam, wanneer er boodschappers uit jullie midden tot jullie komen, die jullie Mijn Verzen vertellen: wie dan (Allāh) vreest en zich betert; over hem zal geen angst komen. Noch zullen zij treuren.

O Kinderen van Israël, Wij hebben jullie waarlijk van jullie vijand gered en Wij sloten een verbond met jullie bij de rechterzijde van (de berg) Ṭōer en Wij deden manna en kwartels voor jullie neerdalen.

Vraag aan de Kinderen van Israël hoeveel duidelijke bewijzen Wij hun hebben gegeven. En wie de genieting van Allāh vervangt nadat deze tot hem is gekomen: voorwaar, Allāh is hard in de bestraffing.

Alle voedsel was de Kinderen van Israël toegestaan voordat de Thora neergezonden was, behalve wat Israël zichzelf verbood. Zeg: "Breng de Thora dan, en lees haar voor als jullie waarachtigen zijn."

← Koran index

Abonneer op onze nieuwsbrief!