Zoekresultaten

Zoekresultaten van de Koran

173 zoekresultaten gevonden voor "waarheid".

← Koran index
Waarheid komt van jouw Heer en behoort niet tot degenen die twijfelen.

De waarheid komt van jouw Heer, behoor daarom niet tot de twijfelaars.

Opdat de waarheid bewaarheid zou worden en de valsheid als valsheid duidelijk zou worden, ook al hebben de misdadigers er een afkeer van.

Als de waarheid hun begeerten zou volgen zouden de hemelen en de ard en alles wat er op hen is ten onder gaan. Wij hebben hun echter hun Eer (de Koran) gegeven, maar zij wenden zich van hun Eer af.

Zeg: "De waarheid is gekomen en de valsheid zal zich niet herhalen en niet terugkomen."

En vermeng de waarheid niet met de valsheid en verberg de waarheid niet terwijl jullie het weten.

Vertel hen de waarheid over het verhaal over de twee zonen van Adam: toen zij een offer brachten, werd het van één van hen (Abel) aanvaard en van de ander (Kaïn) werd het niet aanvaard. Hij (Kaïn) zei: "Ik zal jou doden." Hij (Abel) zei: "Voorwaar, Allāh aanvaardt alleen het otter van de moettaqīen.

Toen werd de waarheid duidelijk, en bleek wat zij (de tovenaars) plachten te doen valsheid te zijn.

Toen dan de waarheid van Onze Zijde tot hen gekomen was, zeiden zij: "Voorwaar, dit is zeker duidelijke tovenarij."

En zeg: "De waarheid is gekomen en de valsheid is ten onder gegaan. Voorwaar, de valsheid gaat ten onder."

En met de waarheid hebben Wij hem (de Koran) neergezonden en met de waarheid is hij neergedaald. En Wij hebben jou niets anders dan als een verkondiger van goed nieuws en als een waarschuwer gezonden.

En zeg: "De waarheid is van jullie Heer: dus wie wil, laat hem geloven; en wie wil, laat hem ongelovig zijn." Voorwaar, Wij hebben voor de onrechtplegers het vuur voorbereid, waarvan de rook hen als een tent omhult. En als zij hulp (tegen dorst) vragen worden zij geholpen met water als gesmolten koper dat hun gezichten roostert. De slechtste drank en de slechtste verblijfplaats!

Toen dan de waarheid van Onze Zijde tot hen kwam, zeiden zij: "Was hem (Mohammed) maar hetzelfde gegeven als wat Mozes gegeven was! Maar loochenden zij dan niet eerder wat Mozes gegeven was? Zij zeiden: "Dit zijn twee tovenaars, die elkaar helpen." En zij zeiden: "Wij geloven geen van allen!"

Maar toen de waarheid tot hen kwam, zeiden zei: "Dit is tovenarij: en voorwaar, wij geloven er niet in."

Zeg: "Allāh spreekt de waarheid, volg dus de godsdienst van Abraham, ḥanīef; en hij behoorde niet tot de veelgodenaanbidders."

← Koran index

Abonneer op onze nieuwsbrief!