Zoekresultaten

Zoekresultaten van de Koran

18 zoekresultaten gevonden voor "valsheid".

← Koran index
De valsheid raakt hem (de Koran) niet, niet van voren en niet van achteren. (Het is) een neerzending van de Alwijze, de Geprezene.

En vermeng de waarheid niet met de valsheid en verberg de waarheid niet terwijl jullie het weten.

Zeg: "De waarheid is gekomen en de valsheid zal zich niet herhalen en niet terugkomen."

Opdat de waarheid bewaarheid zou worden en de valsheid als valsheid duidelijk zou worden, ook al hebben de misdadigers er een afkeer van.

En zeg: "De waarheid is gekomen en de valsheid is ten onder gegaan. Voorwaar, de valsheid gaat ten onder."

Dat is omdat degenen die ongelovig zijn de valsheid volgen, terwijl degenen die gelovig zijn de waarheid van hun Heer volgen. Zo maakt Allāh voor de mensen vergelijkingen.

O Lieden van de Schrift, waarom vermengen jullie de waarheid met valsheid en verbergen jullie de waarheid, terwijl jullie (het toch) weten?

Toen werd de waarheid duidelijk, en bleek wat zij (de tovenaars) plachten te doen valsheid te zijn.

Dat is zo omdat Allāh de waarheid is en omdate wat zij naast Hem aanroepen de valsheid is. En omdat Allāh de Verhevene, de Grootste is.

Hij is Degene die het boek aan jou heeft neergezonden, met daarin eenduidige Verzen, zij zijn de grondslag van het Boek, andere zijn voor meer uitleg vatbaar. Maar degenen die in hun harten een neiging (tot valsheid) hebben, misbruiken de (Verzen) met meerdere betekenissen om fitnah te zaaien en de ware betekenis ervan te zoeken. En de uitleg ervan is bij niemand ervan bekend dan bij Allāh. En degenen die stevig gegrondvest in kennis staan, zeggen: "Wij geloven er in, alles is van onze Heer," en zij laten zich niet vermanen, behalve de bezitters van verstand."

En zo deden hun leiders het doden van hun kinderen voor velen van de veelgodenaanbidders mooi toeschijnen, om hen te vernietigen en om hun godsdienst (met valsheid) te mengen. En als Allāh het gewild had, dan hadden zij het niet gedaan. Laat hen en wat zij verzinnen dus!

Voorwaar, van dezen zal hetgeen waar zij in opgaan vernietigd worden, en wat zij plachten te doen bleek valsheid te zijn.

Of dat jullie niet zullen zeggen: "Onze vaderen kenden vroeger al deelgenoten (aan Allāh) toe en wij zijn nakomelingen na hen; zult U ons vernietigen voor wat de volgers van de valsheid deden?"

Zeg: "Allāh is voldoende als getuige tussen mij en jullie." Hij kent wat er in de hemelen en op de aarde is. En degenen die in de valsheid geloven en aan Allāh ongelovig zijn: zij zijn de verliezers.

En zien zij niet dat Wij, een gewijd veilig (land) hebben gemaakt, terwijl de mensen om hen heen worden verdreven? Geloven zij dan in de valsheid en ontkennen zij de gunst van Allāh?

← Koran index

Abonneer op onze nieuwsbrief!