Zoekresultaten

Zoekresultaten van de Koran

250 zoekresultaten gevonden voor "duivel".

← Koran index
Zij zullen zeggen: "Heilig bent U, U bent onze Beschermer, niet zij. Zij plachten zelfs de djinn (hier: duivels) te aanbidden, de meesten van hen geloofden hem."

Er in zijn duidelijke Tekenen, (zoals) de standplaats van Abraham, en hij die er in binnengaat is veilig. En Allāh heeft voor de mensen de bedevaart verplicht gesteld, (voor hen) die in staat zijn daarheen op weg te gaan. En wie ongelovig is: Allāh heeft geen behoefte aan de werelden.

Allāh wil jullie duidelijkheid verschaffen en jullie leiden op de wijze van degenen die jullie vooraf gingen en jullie berouw aanvaarden, en Allāh is Alwetend, Alwijs.

Toen werd de waarheid duidelijk, en bleek wat zij (de tovenaars) plachten te doen valsheid te zijn.

En wanneer Onze duidelijke Verzen aan hen worden voorgelezen, dan zeggen degenen die de ontmoeting met Ons niet verwachten: "Breng een andere Koran dan deze, of verander hem." Zeg: "Het past mij niet dat ik hem verander uit eigen wil, ik volg niets dan wat aan mij is geopenbaard. Voorwaar, ik vrees, wanneer ik mijn Heer ongehoorzaam ben, de bestraffing van een geweldige Dag."

(Wij zonden ben) met duidelijke (Tekenen) en de Psalmen. En Wij deden aan jou de Vermaning (de Koran) neerdalen om aan de mensen duidelijk te maken wat aan hen neergezonden is. En hopelijk zullen zij nadenken.

En wanneer Onze duidelijke Verzen aan hen worden voorgedragen, zeggen degenen die ongelovig zijn tegen degenen die gelovig zijn: "Welke van de twee groepen is op een betere plaats en in een beter gezelschap?"

En wanneer de duidelijke Verzen aan hen worden voorgedragen herken jij op de gezichten van de degenen die ongelovig zijn de afkeuring. Zij staan op het punt om degenen die Onze Verzen aan hen voordragen aan te vallen. Zeg (o Mohammed): "Zal ik jullie op de hoogte brengen van wat slechter dan dat is? De Hel! En Allāh beloofde die aan degenen die ongelovig zijn, en dat is een slechte bestemming."

Wij hebben zeker duidelijke Verzen neergezonden en Allāh leidt wie Hij wil naar een recht pad.

Ik ben slechts een duidelijke waarschuwer."

In een duidelijke Arabische taal.

Het zijn zelfs duidelijke Verzen in de harten van degenen aan wie de kennis is gegeven. En niemand verwerpt Onze Verzen dan de onrechtvaardigen.

En als Onze duidelijke Verzen aan hen worden voorgedragen, zeggen zij: "Dit is niets anders dan een man die jullie wil afhouden van wat jullie vaderen plachten te aanbidden." En zij zeggen: "Dit is niets anders dan een verzonnen leugen." En degenen die ongelovig zijn, zeiden over de waarheid toen deze tot hen kwam: "Dit is niets anders dan duidelijke tovenarij."

Bij het duidelijke Boek (de Koran).

Bij het duidelijke Boek (de Koran).

← Koran index

Abonneer op onze nieuwsbrief!