Zoekresultaten

Zoekresultaten van de Koran

421 zoekresultaten gevonden voor "bestraffing".

← Koran index
De bestraffing zal voor hen niet verlkht worden, terwijl zij daarin wanhopigen zijn.

Zo maakten Wij deze (bestraffing) tot een waarschuwing voor die tijd en de tijd erna en een vermaning voor de moettaqīen.

En wanneer Wij de bestraffing van hen uitstellen tot een bepaald tijdstip, dan zullen zij zeker zeggen: "Wat houdt haar tegen?" Weet, op de dag waarop zij tot hen komt, kan zij van hen niet worden afgewend en worden zij omsingeld door hetgeen waarmee zij de spot plachten te drijven.

Zij zeiden: "De bestraffing van degene bij wie de drinkbeker in zijn proviandzak gevonden wordt is dat hij zelf (als een slaaf) vastgehouden zal worden. Zo bestraffen wij de onrechtplegers."

En dat Mijn bestraffing een pijnlijke bestraffing is."

Zoals Wij (de bestraffing) hebben neergezonden naar de verdelers.

En de bestraffing zal van haar afgewend worden als zij viermaal bij Allāh zweert dat haar man zeker tot de leugenaars behoort.

Voor hem zal de bestraffing vermenigvuldigd worden op de Dag der Opstanding en vernederd zal hij daarin eeuwig leven.

Toen trof de bestraffing hen. Voorwaar, daarin is zeker een Teken, maar de meesten van hen zijn geen gelovigen.

Daarna was de ergste bestraffing het einde van degenen die slechte werken verrichtten, omdat zij de Verzen van Allāh loochenden en zij er de spot mee plachten te drijven.

Proef dan (de bestraffing), omdat jullie de ontmoeting van deze Dag van jullie vergaten. Voorwaar, Wij hebben jullie vergeten. En proef de eeuwige bestraffing vanwege wat jullie plachten te doen."

Het Woord (van bestraffing) tot ons van Onze Heer zal daarom bewaarheid worden. Voorwaar, wij zullen het zeker proeven.

Vragen zij dan Onze bestraffing te bespoedigen?

Als dan (de bestraffing) neerdaalt op hun erven, dat is dan de slechtste ochtend voor de gewaarschuwden.

Tot wie een bestraffing komt: die zal door hem vernederd worden, en een blijvende bestraffing zal op hem rusten.

← Koran index

Abonneer op onze nieuwsbrief!