Zoekresultaten

Zoekresultaten van de Koran

13 zoekresultaten gevonden voor "moslims".

← naar Koran index
O jullie die geloven, vrees Allah vol ware godsvrees voor Hem, en sterf niet anders dan als moslims.

En jij ziet toch dat zij in hun harten een ziekte hebben en zich naar hen (de vijanden van de moslims) toe haasten. Zij zeggen: "Wij vrezen dat een verandering (van het lot) ons zal treffen." Misschien dat Allah (jou) de overwinning zal geven, of een beschikking van Hem (in hun nadeel zal geven), dan zullen zij spijt hebben van wat zij in zichzelf geheim hielden.

Hij heeft geen deelgenoten, en dat is mij bevolen (te verkondigen). En ik ben de eerste van de moslims."

De allereerste (moslims) van de Moehādjirīen (de Uitgewekenen) en de Anṣār (de Helpers) en degenen die hen volgden in goede daden. Allah heeft welbehagen aan hen en zij hebben welbehagen aan Hem. Hij heeft voor tien Tuinen (in het Paradijs) bereid waar onderdoor de rivieren stromen, zij zijn daarin eeuwig levenden. Dat is de geweldige overwinning.

Misschien zullen degenen die ongelovig zijn wensen dat zij moslims waren.

En op die dag zullen Wij uit het midden van iedere gemeenschap een getuige doen opstaan en Wij zullen jou als getuige nemen tegen deze (gemeenschap van jou). En Wij hebben jou het Boek neergezonden, als een uitleg van alle zaken en als leiding en Barmhartigheid en een verheugende tijding voor de moslims.

En streef naar Allah volgens het streven waar Hij recht op heeft. Hij heeft jullie uitgekozen en Hij heeft het jullie in de godsdienst niet moeilijk gemaakt: (volg) de godsdienst van jullie vader Abraham. Hij is degene die jullie moslims genoemd heeft, vroeger en hierin (de Koran): opdat de Boodschapper getuige is voor jullie en opdat jullie getuigen zijn voor de mensen. Onderhoud dus de ṣalāh en geef de zakāh en hou jullie vast aan Allah, Hij is jullie Meester: de beste Meester en de beste Helper!

(Zeg, O Mohammed:) "Voorwaar, het is mij bevolen om de Heer van deze stad (Mekka) te aanbidden, die Hij wijdde. En aan Hem behoren alle zaken, en het is mij bevolen om tot de moslims te behoren.

En jij kunt nooit de blinden leiden uit hun dwaling. Jij kunt niemand doen horen, behalve wie in Onze Tekenen gelooft. Zij zijn moslims.

En ik ben bevolen om de eerste van de moslims te zijn."

En wiens woord is beter dan dat van hem die oproept tot Allah en die goede werken verricht, en die zegt: "Voorwaar, ik behoor tot de moslims."

En Wij hebben de mens goedheid tegenover zijn ouders bevolen. Zijn moeder heeft hem met moeite gedragen en hem met moeite gebaard. Zijn dragen en (de tijd tot) zijn spenen duurt dertig maanden, zodat wanneer hij de volwassenheid bereikt, en hij de leeftijd van veertig jaar bereikt, hij zegt: "Mijn Heer, onderwijs mij opdat ik dankbaar ben voor uw genietingen die U geschonken heeft aan mij en aan mijn ouders, en opdat ik goede werken verricht die U behagen, en maak mijn nakomelingen rechtschapen. Voorwaar, ik toon U mijn berouw; en voorwaar, ik behoor tot de moslims."

Zij menen jou een dienst te bewijzen door moslim te worden. Zeg: "Bewijs mij geen dienst door jullie (toetreden tot) de islam. Juist Allah heeft jullie begenadigd, doordat Hij jullie naar het geloof heeft geleid, als jullie waarachtig zijn."

← naar Koran index
LET OP: Vertaling bevat nog een aantal fouten! S.v.p. controleren en fouten mailen naar: team (apenstaartje) bijbelhoek.nl.

Abonneer op onze nieuwsbrief!