Zoekresultaten

Zoekresultaten van de Koran

170 zoekresultaten gevonden voor "Mozes".

← Koran index
Mozes zei tot zijn volk: "Smeek Allāh om hulp en wees geduldig. Voorwaar, de aarde behoort aan Allāh, Hij doet haar erven aan wie Hij wil van zijn dienaren. En de (goede) einde behoort aan de moettaqīen.

Mozes zei: "Spraken jullie de waarheid toen die tot jullie kwam? Is dit tovenarij, terwijl de tovenaars niet winnen?"

Mozes zei tot hem: "Mag ik jou volgen, opdat jij mij onderwijst wat aan jou van de kennis geleerd is?"

Mozes zei tot hen: "Wee jullie, verzint geen leugens over Allāh, want dan zal Hij jullie door een bestraffing vernietigen. En waarlijk, wie leugens verzint is degene die verlist."

Mozes zei tot hen: "Werp maar wat jullie te werpen hebben."

(Mozes zei:) "O mijn volk, voor jullie is vandaag het koninkrijk, (jullie zijn er) als heersers in het land, maar wie zal ons helpen tegen de bestraffing van Allāh wanneer die tot ons komt?" Farao zei: "Ik vertel jullie niets dan wat ik zie, en ik leid jullie slechts naar het rechte pad."

(Mozes zei:) "O, mijn volk, voorwaar, ik vrees voor jullie de Dag van het wederzijds geroep (om hulp).

Hij (Mozes) zei: "Hij zegt dat het een koe is die niet bestemd is om de aarde om te ploegen of de akkers te bevloeien, een gave, zonder vlek." Zij zeiden: "Nu ben je met de ware beschrijving gekomen." Daarop slachtten zij haar, maar bijna hadden zij het niet gedaan.

Hij (Mozes) zei: "O mijn Heer, ik heb alleen macht over mijzelf en mijn broeder, breng een scheiding aan tussen ons en het zwaar zondige volk."

En Mozes zei: "O Farao, voorwaar, ik ben een boodschapper van de Heer der werelden.

Hij (Mozes) zei: "Mijn Heer, vergeef mij en mijn broeder en doe ons Uw barmhartigheid binnengaan. En U bent de Barmhartigste der erbarmers."

En Mozes koos uit zijn volk zeventig mannen op de door Ons bepaalde tijd (om Allāh om vergiffenis te smeken). En toen de aardbeving hen greep, zei hij: "Mijn Heer, als U wilde, dan had U hen en mij eerder vernietigd. Zult U ons vernietigen wegens wat de dwazen onder ons hebben gedaan? Dit is niets anders dan een beproeving van U. U doet daarmee dwalen wie U wil en U leidt wie U wil, U bent onze Beschermer, vergeef ons daarom en begenadig ons, U bent de Beste der vergevingsgezinden.

En Mozes zei: "O mijn volk, als jullie in Allāh geloven, stel dan jullie vertrouwen op Hem, als jullie je hebben overgegeven (aan Allāh)."

En Mozes zei: "Onze Heer, voorwaar, U heeft Farao en zijn vooraanstaanden versieringen en bezittingen tijdens het wereldse leven gegeven. Onze Heer, daardoor hielden zij (de mensen) af van Uw pad. O Heer, vaag hun bezittingen weg en verhardt hun harten zodat zij niet geloven totdat zij de pijnlijke bestraffing zien."

En Mozes zei: "Als jullie ondankbaar zijn, jullie en allen die op de aarde zijn: voorwaar, Allāh is zeker Behoefteloos, Geprezen."

← Koran index

Abonneer op onze nieuwsbrief!