Zoekresultaten

Zoekresultaten van de Koran

98 zoekresultaten gevonden voor "Kinderen van Israël".

← Koran index
O Kinderen van Israël! Gedenk Mijn gunst die Ik jullie geschonken heb en hou jullie aan het verbond met Mij, dan zal Ik Mij houden aan het verbond met jullie. En vrees daarom alleen Mij.

O Kinderen van Israël, gedenk Mijn gunst die Ik jullie heb geschonken, en dat Ik jullie heb bevoorrecht boven de (andere) volkeren.

O Kinderen van Israël, gedenk Mijn gunst die Ik jullie heb geschonken en dat Ik jullie heb bevoorrecht boven de (andere) volken.

O Kinderen van Israël, Wij hebben jullie waarlijk van jullie vijand gered en Wij sloten een verbond met jullie bij de rechterzijde van (de berg) Ṭōer en Wij deden manna en kwartels voor jullie neerdalen.

Vraag aan de Kinderen van Israël hoeveel duidelijke bewijzen Wij hun hebben gegeven. En wie de genieting van Allāh vervangt nadat deze tot hem is gekomen: voorwaar, Allāh is hard in de bestraffing.

Alle voedsel was de Kinderen van Israël toegestaan voordat de Thora neergezonden was, behalve wat Israël zichzelf verbood. Zeg: "Breng de Thora dan, en lees haar voor als jullie waarachtigen zijn."

Daarom hebben Wij de Kinderen van Israël voorgeschreven dat voor wie een ziel doodt — niet (als vergelding) voor een ziel of het verderf zaaien op aarde — het is alsof hij alle mensen doodde en dat voor wie iemand laat leven, het is alsof hij alle mensen deed leven. En waarlijk, en Onze boodschappers kwamen tot hen met duidelijke Tekenen, velen van hen (de Kinderen van Israël) waren daarna overtreders op de aarde.

En Wij brachten de Kinderen van Israël naar de overkant van de zee. En toen zij een volk ontmoetten dat opging in het vereren van hun afgodsbeelden, zeiden zij: "O Mozes, maak voor ons een god zoals hun goden." Hij zei: "Voorwaar, jullie zijn een onwetend volk."

En Wij brachten de Kinderen van Israël over de zee, waarop Farao en zijn legers hen volgden uit tirannie en vijandschap, totdat, toen de verdrinking hen bereikte, Farao zei: "Ik geloof dat er geen god is dan Degene waarin de Kinderen van Israël geloven en ik behoor tot hen die zich hebben overgegeven (aan Allāh)."

En Wij plaatsten de Kinderen van Israël in voortreffelijke woonplaatsen en Wij gaven hun voorzieningen van de goede dingen, en zij verschilden niet van mening totdat de kennis tot hen was gekomen. Voorwaar, jouw Heer oordeelt tussen hen op de Dag der Opstanding over dat waar zij van mening over verschilden.

En Wij hebben de Kinderen van Israël op de hoogte gebracht in de Schrift: "Jullie zullen zeker tweemaal verderf zaaien op aarde en jullie zullen je zeker hoogmoedig gedragen, met grote hoogmoed."

Zend de Kinderen van Israël met ons."

En Wij sloten een verbond met de Kinderen van Israël en Wij zonden hen boodschappers. Iedere keer dat er een boodschapper tot hen kwam, met wat niet met hun eigen wens overeenkwam, loochenden zij sominigen en doodden zij sommigen.

En (gedenk) toen Wij het verbond van de Kinderen van Israël aanvaardden (zeggend): "Aanbid niets dan Allāh, en betracht goedheid jegens de ouders, en de verwant, en de wees, en de behoeftige, en spreek het goede tot de mensen en onderhoud de ṣalāh en geef de zakāh." Vervolgens ontrokken jullie je er aan, behalve een klein aantal van jullie, terwijl jullie je afwendden.

Vervloekt waren degenen die ongelovig waren van de Kinderen van Israël, door de tong(en) van David en Jezus, de zoon van Maria. Dit was omdat zij ongehoorzaam waren en (de wet) plachten te overtreden.

← Koran index

Abonneer op onze nieuwsbrief!