Zoekresultaten

Zoekresultaten van de Koran

221 zoekresultaten gevonden voor "God".

← Koran index
Jullie god is één God. Wat betreft degenen die niet in het Hiernamaals Ooyen: hun harten zijn verderfelijk en zij zijn hoogmoedigen.

De God van de mensen.

En jullie god is één God. Geen god is er dan Hij, de Erbarmer, de Meest Barmhartige.

En neem geen andere god naast Allāh, anders zit jij daar (o Mohammed) met verwijten (beladen) en verlaten.

En wie een andere god aanroept naast Allāh, waarvoor hij geen bewijs heeft: voorwaar, zijn afrekening is bij zijn Heer. Voorwaar, de ongelovigen zullen niet welslagen.

En roep geen andere god aan naad Allāh. Er is geen god dan Hij. Alle dingen zullen vergaan, behalve Allāh. Aan Hem is het oordeel en tot Hem worden jullie teruggebracht.

Heeft hij de goden tot één God gemaakt? Voorwaar, dit is zeker een verbazingwekkend iets."

Er is geen god dan Hij, Hij doet leven en sterven, jullie Heer en de Heer van jullie voorvaderen.

Weet dat er geen god is dan Allāh en vraag om vergeving voor jouw zonden en voor (de zonden van) de gelovige mannen en de gelovige vrouwen. En Allāh kent jullie bezigheden (op aarde) en jullie verblijfplaats (in het Hiernamaals).

Degene die een andere god naast Allāh nam: werp hem daarom in de harde bestraffing."

De mensheid was een godsdienst (toegedaan, maar er ontstond onenigheid) waarop Allāh de profeten zond als verkondigers van goed nieuws en als waarschuwers. En Hij zond met hen de Schrift neer met de waarheid om te oordelen tussen de mensen over hetgeen waarover zij van mening verschilden. En niemand verschilde van mening daarover dan degenen aan wie het gegeven was, nadat de duidelijke bewijzen tot hen waren gekomen, uit onderlinge afgunst. Allāh leidde degenen die geloven met de waarheid, met Zijn toestemming, (weg van degenen die) van mening verschilden. En Allāh leidt wie Hij wil op een recht pad.

Zouden zij een andere godsdienst dan die van Allāh zoeken, terwijl degenen die er in de hemelen en op de aarde zijn zich gewillig en ongewillig aan Hem hebben overgegeven? En tot Hem worden zij teruggekeerd.

En ik volgde de godsdienst van mijn voorvaderen Abraham, Isaak en Jacob. Het past ons niet om iets als deelgenoot aan Allāh toe te kennen. Dat is één van de gunsten van Allāh aan ons en aan de mensen, maar de meeste mensen zijn niet dankbaar."

En zij hebben goden naast Allāh genomen, opdat zij voor hen een medestander zijn.

Als er andere goden dan Allāh in zouden zijn, dan zou zij (de hemelen en de aarde) zeker vergaan: maar Heilig is Allāh, Heer van de Troon, boven wat zij Hem toeschrijven!

← Koran index

Abonneer op onze nieuwsbrief!