Zoekresultaten

Zoekresultaten van de Koran

33 zoekresultaten gevonden voor "Maria".

← Koran index
O Maria, gehoorzaam jouw Heer en kniel je voor Hem neer en buig je met de buigenden."

En zij (Maria) bewaarde haar eerbaarheid, toen bliezen Wij van Onze Geest in haar. En Wij maakten haar en haar zoon een Teken voor de werelden.

En (het voorbeeld van) Maria, de dochter van ʿImrān, die haar eerbaarheid bewaard had, waarop Wij in haar van Onze geest bliezen en zij getuigde van de waarheid van de Woorden van haar Heer en Zijn Schriften en zij behoorde tot de gehoorzamen.

En toen de engelen zeiden: "O Maria, voorwaar Allāh heeft jou uitverkoren en jou gereinigd en jou boven de vrouwen van de werelden uitverkoren."

(Gedenk) toen de engelen zeiden: "O Maria, voorwaar, Allāh kondigt jou met een Woord van Hem goed nieuws aan: zijn naam is de Messias, Jezus, zoon van Maria, in deze wereld en in het Hiernamaals is hij een man van eer en hij behoort tot degenen die dicht (bij Allāh) staan.

En noem in het boek (de Koran) Maria, toen zij zich terugtrok van haar familie naar een oostelijke plaats (in de tempel).

En Wij maakten de zoon van Maria en zijn moeder tot een Teken en Wij gaven hun een onderkomen op een hoogplegen plaats, bewoonbaar met stromend water.

En toen de zoon van Maria als een voorbeeld werd genomen, schreeuwde jouw volk (o Mohammed) daarover.

En (wegens) hun ongeloof en hun uitspraken over Maria, als geweldige leugens!

De Messias, zoon van Maria, is niet anders dan een boodschapper, hij werd waarlijk voorafgegaan door boodschappers en zijn moeder was een oprechte vrouw. Zij plachten beiden voedsel te eten (net als andere mensen), Zie hoe Wij voor hen de Tekenen duidelijk maakten en zie dan hoe zij (de ongelovigen) zich afwendden.

Jezus, zoon van Maria, zei: "O Allāh, onze Heer, doe een tafel uit de hemel neerdalen opdat er voor de eerste tot en met de laatste van ons een plechtig feest is, als een Teken van U. En geef ons voorziening en U bent de Beste van de Voorzieners."

En Wij lieten Jezus, zoon van Maria, in hun voetstappen volgen, ter bevestiging van wat er van de Thora (reeds) vóór hem was. En Wij gaven hem het Evangelie met daarin leiding en licht en een bevestiging van wat er van de Thora (reeds) vóór hem was: als een leiding en een onderricht voor de moettaqīen.

(Gedenk) toen Allāh zei: "O Jezus, zoon van Maria, gedenk Mijn gunst aan jou en aan jouw moeder toen ik jou versterkte met de Heilige Geest (de engel Gabriël) zodat jij met de mensen sprak toen jij in de wieg was en toen jij volwassen was. En toen Ik jou de Schrift en de Wijsheid en de Thora en het Evangelie onderwees. En toen jij uit klei de gelijkenis van een vogel schiep, met Mijn verlof; en jij blies erin en het werd een vogel, met Mijn verlof; en jij genas de blinden en de leprozen, met Mijn verlof. En toen jij de doden deed weerkeren, met Mijn verlof. En toen Ik de Kinderen van Israël van jou afhield toen jij met de duidelijke Bewijzen tot hen kwam." En degenen onder hen die ongelovig waren, zeiden: "Dat is niets dan duidelijke tovenarij."

En toen zei Allāh: "O Jezus, zoon van Maria, heb jij tegen de mensen gezegd: "Neem mij en mijn moeder tot twee goden naast Allāh?" En hij (Jezus) zei: "Heilig bent U! Nooit zou ik kunnen zeggen waarop ik geen recht heb. Indien ik dat gezegd had, zou U dat zeker geweten hebben. U weet wat er in mijn ziel is, en ik weet niet wat er in Uw Ziel is. Voorwaar, U bent de Kenner van het verborgene.

Dat is Jezus, zoon van Maria, het Woord van waarheid waaraan zij twijfelen.

← Koran index

Abonneer op onze nieuwsbrief!