Zoekresultaten

Zoekresultaten van de Koran

131 zoekresultaten gevonden voor "ṣalāh".

← Koran index
En de ṣalāh te onderhouden en Hem te vrezen en Hij is Degene tot Wie jullie verzameld worden."

En hun ṣalāh bij het Huis van Allāh (de Kaäba) was niets dan gefluit en handgeklap. Proef dan de bestraffing wegens dat waaraan jullie ongelovig plachten te zijn.

Onderhoud de ṣalāh na het hoogtepunt van de zon tot donkerte van de nacht en het fadjr-gebed. Voorwaar, van het fadjr-gebed wordt getuigd (door engelen).

En onderhoud de ṣalāh en geef de zakāh en buig tezamen met hen die buigen.

En onderhoud de ṣalāh en geef de zakāh en wat jullie hebben vooruit gezonden aan goede daden voor jezelf; jullie zullen het bij Allāh aantreffen. Voorwaar, Allāh is Alziende over was jullie doen.

Waak over de ṣalāh en (in het bijzonder) over de middelste ṣalāh (ʿasr). En sta voor Allāh in ootmoed.

Zij die de ṣalāh onderhouden en die bijdragen geven van de voorzieningen die Wij hun hebben geschonken.

En verricht de ṣalāh aan het begin en het einde van de dag en aan het begin van de avond, voorwaar, de goede daden wissen de slechte daden uit. Dat is een onderricht voor degenen die zich laten onderrichten.

En onderhoud de ṣalāh en geef de zakāh en gehoorzaam de Boodschapper. Hopelijk zullen jullie begenadigd worden.

Degenen die de ṣalāh verrichten en de zakāh geven, en die overtuigd zijn van het Hiernamaals.

Degenen die de ṣalāh onderhouden en de zakāh geven, en zij zijn overtuigd van het Hiernamaals.

En wanneer de ṣalāh is beëindigd, verspreidt jullie dan op de aarde en zoek de gunst van Allāh, en gedenk Allāh veelvuldig. Hopelijk zullen jullie welslagen.

Degenen die hun ṣalāh blijven onderhouden.

Verricht daarom de ṣalāh voor jouw Heer en slacht offerdieren.

En verricht nooit een ṣalāh over een dode van hen en sta niet bij zijn graf: voorwaar, zij geloven niet in Allāh en Zijn Boodschapper en zij stierven, en zij waren zwaar zondig.

← Koran index

Abonneer op onze nieuwsbrief!