Zoekresultaten

Zoekresultaten van de Koran

35 zoekresultaten gevonden voor "zakāh".

← Koran index
En onderhoud de ṣalāh en geef de zakāh en buig tezamen met hen die buigen.

En onderhoud de ṣalāh en geef de zakāh en wat jullie hebben vooruit gezonden aan goede daden voor jezelf; jullie zullen het bij Allāh aantreffen. Voorwaar, Allāh is Alziende over was jullie doen.

Neem van de bezittingen de zakāh, jij reinig en zuiver hen daarmee (o Mohammed), en verricht een smeekbede, want jouw smeekbede is een geruststelling voor hen. En Allāh is Alhorend, Alwetend.

En degenen die hun plicht tot zakāh nakomen.

En onderhoud de ṣalāh en geef de zakāh en gehoorzaam de Boodschapper. Hopelijk zullen jullie begenadigd worden.

Degenen die de ṣalāh verrichten en de zakāh geven, en die overtuigd zijn van het Hiernamaals.

Degenen die de ṣalāh onderhouden en de zakāh geven, en zij zijn overtuigd van het Hiernamaals.

(Zij zijn) degenen die de zakāh niet geven en die niet in het Hiernamaals geloven.

Voorwaar, de zakāh is slechts voor de armen en de behoeftigen en de werkenden (aan de inzameling ervan) en de moeʾallaf en voor (het vrijkopen) van de slaven, en de schuldenaren en om (uit te geven) op de weg van Allāh en voor de reiziger (zonder proviand), als een plicht tegenover Allāh. En Allāh is Alwetend, Alwijs.

En hij placht zijn familie de ṣalāh en de zakāh te bevelen en hij vond welbehagen bij zijn Heer.

En onder hen zijn er die aanmerkingen op jou maken over (de verdeling van) de zakāh. Als hun dan ervan wordt gegeven, dan zijn zij tevreden, maar wanneer hun er niet van wordt gegeven, zie, dan zijn zij boos.

Voorwaar, degenen die geloven en goede daden verrichten en de ṣalāh onderhouden en de zakāh geven, voor hen zal de beloning bij hun Heer zijn. En zij zullen niet angstig zijn en zij zullen niet treuren.

Wanneer zij dan berouw tonen, en de ṣalāh onderhouden en de zakāh geven, dan zijn zij jullie broeders in de godsdienst. En Wij zenden de Verzen uiteen aan een dat volk dat weet.

Weten zij dan niet dat het Allāh is die het berouw aanvaardt van Zijn dienaren en die de zakāh aanvaardt en dat Allāh de Vergevingsgezinde, de Meest Barmhartige is?

En Hij heeft mij gezegend waar ik ook ben en Hij heeft mij bevolen de ṣalāh te verrichten en de zakāh (te betalen), zolang ik leef.

← Koran index

Abonneer op onze nieuwsbrief!