Zoekresultaten

Zoekresultaten van de Koran

102 zoekresultaten gevonden voor "berouw".

← Koran index
Behalve degenen die berouw hebben getoond, zich gebeterd hebben en (de waarheid) duidelijk hebben gemaakt. Diegenen zijn het van wie Ik berouw aanvaard. En Ik ben de Meest Berouwaanvaardende, de Meest Barmhartige.

Behalve degenen die daarna berouw hebben en zich beteren. En voorwaar, Allāh is Vergevingsgezind Meest Barmhartig.

En Allāh wil jullie berouw aanvaarden, terwijl degenen die hun begeerten volgen, (willen) dat jullie je gewelding (van de waarheid) afwenden.

Behalve degenen die berouw hebben en zich beteren en zich aan Allāh vasthouden en hun godsdienst voor Allāh zuiveren: zij zijn degenen bij de gelovigen. En Allāh zal de gelovigen een geweldige beloning geven.

Behalve voor degenen die berouw tonen, voordat jullie hen in jullie macht krijgen (en bestraffen). En weet dat Allāh Vergevingsgezind, Meest Barmhartig is.

Waarom tonen zij geen berouw aan Allāh en vragen zij Hem niet om vergeving? En Allāh is Vergevingsgezind, Meest Barmhartig.

Wanneer zij dan berouw tonen, en de ṣalāh onderhouden en de zakāh geven, dan zijn zij jullie broeders in de godsdienst. En Wij zenden de Verzen uiteen aan een dat volk dat weet.

Behalve wie berouw toont en gelooft en goede daden verricht. Zij zijn het die het Paradijs zullen binnentreden en hun zal geen onkel onrecht aangedaan worden.

Behalve degenen die daarna berouw hebben en zich beteren. En voorwaar, Allāh is dan Vergevingsgezind, Meest Barmhartig.

Behalve degene die berouw toont en gelooft en goede daden verricht. Voor diegenen wisselt Allāh hun zonden in voor goede daden. En Allāh is Vergevingsgezind, Meest Barmhartig.

En wie berouw toont en goede daden verricht: voorwaar, hij wendt zich berouwvol tot Allāh.

Maar wie berouw had en geloofde en goede daden verrichtte: moge hij dan tot de welslagenden behoren.

(Zij zijn) de berouwvollen, en de dienenden, en de prijzenden, en de rondtrekkenden, en de buigenden, en de knielenden, en de oproepers tot het behoorlijke en de weerhouders van het verwerpelijke, de wakers over de bepalingen van Allāh. En verkondig goed nieuws aan de gelovigen.

(Wend jullie) als berouwvollen tot Hem, en vrees Hem en onderhoud de ṣalāh en behoort niet tot de veelgodenaanbidders.

En er is geen (aanvaaring van het) berouw voor degenen die het slechte bedrijven totdat een van hen de dood nabij is, (en dan) zegt: "Voorwaar, nu heb ik berouw." En ook niet voor degenen die ongelovig sterven. Zij zijn degenen voor wie Wij een pijnlijke bestraffing voorbereid hebben.

← Koran index

Abonneer op onze nieuwsbrief!