De Koran

Soera 84, Al-ʾInshiqāq (De scheuring)

Roekoeʾ (begin van nieuw thema)
1
Wanneer de hemel verscheurd wordt.

2
En hij (de hemel) naar zijn Heer luistert en zijn plicht vervult.

3
En wanneer de aarde uitgespreid wordt.

4
En uitwerpt wat in haar is en zich ledigt.

5
En zij naar haar Heer luistert en haar plicht vervult.

6
O mens: voorwaar, jij streeft moeizaam naar jouw Heer en jij zult Hem ontmoeten.

7
Wat betreft degene die dan zijn boek in zijn rechterhand wordt gegeven.

8
Hij zal een lichte afrekening berekend worden.

9
En hij zal verheugd tot zijn familie terugkeren.

10
En wat betreft degene die dan zijn boek achter zijn rug wordt gegeven.

11
Hij zal om vernietiging schreeuwen.

12
En hij zal in Saʿīer (de Hel) binnengaan.

13
Voorwaar, bij zijn familie was hij verheugd.

14
Voorwaar, hij dacht dat hij nooit (naar zijn Heer) zou terugkeren.

15
Nee! Voorwaar, zijn Heer sloeg hem gade.

16
Ik zweer bij het avondrood.

17
En bij de nacht en wat hij omhult.

18
En bij de maan wanneer zij vol is.

19
Jullie zullen zeker voortgaan, van fase naar fase.

20
Wat is er met hen, dat zij niet geloven?

21
En wanneer de Koran aan hen wordt voorgedragen knielen zij niet neer.

22
Degenen die niet geloven loochenen zelfs.

23
Maar Allah weet het beste wat zij verbergen.

24
Verkondig hun dan een pijnlijke bestraffing.

25
Behalve degenen die geloven en goede daden verrichten, voor hen is er een oneindige beloning.

← naar Koran index
LET OP: Vertaling bevat nog een aantal fouten! S.v.p. controleren en fouten mailen naar: team (apenstaartje) bijbelhoek.nl.
NOTEER:

De Nederlandse vertaling van de Koran wordt slechts gezien als een beste poging om de correcte interpretatie van de betekenis over te brengen. Voor een oppervlakkig beeld is dit voldoende, maar voor een dieper begrip dient men de Koran zelf te raadplegen (d.w.z. het Arabisch).

Abonneer op onze nieuwsbrief!