De Koran

Soera 96, Al-ʿAlaq (De bloedklonter (embryo))

Roekoeʾ (begin van nieuw thema)
1
Lees voor! In de naam van jouw Heer, die heeft geschapen.

2
Hij heeft de mens geschapen van een bloedklomp.

3
Lees voor! En jouw Heer is de Meest Edele.

4
Degene die onderwezen heeft met de pen.

5
Hij heeft de mens onderwezen wat hij niet wist.

6
Nee, voorwaar, de mens is zeker in overtreding.

7
Omdat hij zichzelf als behoefteloos beschouwt.

8
Voorwaar, tot jouw Heer is de terugkeer.

9
Wat denk jij van hem die verbiedt?

10
Een dienaar wanneer hij de ṣalāh verricht.

11
Wat denk je, als hij (Mohammed) de leiding volgt?

12
Of hij tot taqwā oproept?

13
Wat denk jij, als hij (Abōe Djahl) loochent en zich afwendt?

14
Weet hij dan niet dat Allah (hem) ziet?

15
Nee, als hij niet ophoudt, dan zullen Wij hem bij zijn voorhoofdslok grijpen.

16
Een leugenachtige, zondige voorhoofdslok.

17
Laat hem dan zijn bondgenoten roepen.

18
Wij zullen de Zabāniyah roepen.

19
Nee, gehoorzaam hem niet, en kniel je neer en zoek toenadering (tot Allah).

← naar Koran index
LET OP: Vertaling bevat nog een aantal fouten! S.v.p. controleren en fouten mailen naar: team (apenstaartje) bijbelhoek.nl.
NOTEER:

De Nederlandse vertaling van de Koran wordt slechts gezien als een beste poging om de correcte interpretatie van de betekenis over te brengen. Voor een oppervlakkig beeld is dit voldoende, maar voor een dieper begrip dient men de Koran zelf te raadplegen (d.w.z. het Arabisch).

Abonneer op onze nieuwsbrief!