De Koran

Soera 1, Al-Fātiḥah (De opening)

Nieuw pagina Roekoeʾ (begin van nieuw thema)
1
In de naam van Allah, de Erbarmer, de Meest Barmhartige.

2
Alle lof zij Allah, de Heer der werelden.

3
De Erbarmer, de Meest Barmhartige.

4
De Heerser op de Dag des Oordeels.

5
U alleen aanbidden wij en U alleen vragen wij om hulp.

6
Leid ons op het rechte pad.

7
Het pad van degenen aan wie U gunsten hebt geschonken, niet van degenen op wie de toorn rust en niet dat van de dwalenden.

← naar Koran index
LET OP: Vertaling bevat nog een aantal fouten! S.v.p. controleren en fouten mailen naar: team (apenstaartje) bijbelhoek.nl.
NOTEER:

De Nederlandse vertaling van de Koran wordt slechts gezien als een beste poging om de correcte interpretatie van de betekenis over te brengen. Voor een oppervlakkig beeld is dit voldoende, maar voor een dieper begrip dient men de Koran zelf te raadplegen (d.w.z. het Arabisch).

Abonneer op onze nieuwsbrief!