De Koran

Soera 87, Al-ʾAʿlā (De Hoogste)

Roekoeʾ (begin van nieuw thema)
1
Prijs de naam van jouw Heer, de Hoogste.

2
Degene die geschapen heeft en vervolmaakt.

3
En Degene die de maat bepaald heeft en die geleid heeft.

4
Degene die het weidegras doet groeien.

5
En het daarna dor (en) zwart maakt.

6
Wij zullen (de Koran) aan jou voordragen en jij zult (hem) niet vergeten.

7
Behalve wat Allah wil. Voorwaar, Hij kent het openlijke en het verborgene.

8
En Wij zullen het gemakkelijke voor jou gemakkelijk maken.

9
Vermaan daarom, als de Vermaning (hun) baat.

10
Wie (Allah) vreest zal zich laten vermanen.

11
Maar de ellendige zal het vermijden.

12
Degene die het grote Vuur binnengaat.

13
Hij zal dan daarin niet sterven en niet leven.

14
Hij die zich reinigt (van zijn zonden) zal waarlijk slagen.

15
En (ook) die de Naam van zijn Heer gedenkt en de ṣalāh verricht.

Nieuw pagina
16
Jullie geven immers voorrang aan het wereldse leven.

17
Terwijl het Hiernamaals beter en blijvender is.

18
Voorwaar, dit staat zeker in de vroegere bladen.

19
De bladen van Abraham en Mozes.

← naar Koran index
LET OP: Vertaling bevat nog een aantal fouten! S.v.p. controleren en fouten mailen naar: team (apenstaartje) bijbelhoek.nl.
NOTEER:

De Nederlandse vertaling van de Koran wordt slechts gezien als een beste poging om de correcte interpretatie van de betekenis over te brengen. Voor een oppervlakkig beeld is dit voldoende, maar voor een dieper begrip dient men de Koran zelf te raadplegen (d.w.z. het Arabisch).

Abonneer op onze nieuwsbrief!