De Koran

Soera 88, Al-Ghāshiyah (De overweldiging)

Roekoeʾ (begin van nieuw thema)
1
Heeft het bericht over de Opstanding jou bereikt?

2
Er zijn gezichten die op die Dag angstig zijn.

3
Werkend en zwoegend.

4
Die de brandende Hel binnengaan.

5
Hen wordt te drinken gegeven uit een kokende bron.

6
Er is voor hen geen ander voedsel dan van doornen.

7
Dat niet dik maakt en de honger niet stilt.

8
Er zijn gezichten die op die Dag verheugd zijn.

9
Over hun streven voldaan.

10
In een hooggelegen Paradijs.

11
Jij hoort daarin geen zinloos gepraat.

12
Daarin is een stromende bron.

13
Daarin zijn verhoogde rustbanken.

14
En gereedgezette bekers.

15
En in rijen gezetten kussens.

16
En uitgerolde tapijten.

17
Kijken zij dan niet naar hoe de kamelen zijn geschapen?

18
En naar hoe de hemel opgeheven is?

19
En naar hoe de bergen stevig gegrondvest zijn?

20
En naar hoe de aarde uitgespreid is?

21
Waarschuw daarom: voorwaar, jij (O Mohammed) bent slechts een waarschuwer.

22
Jij bent over hen geen heerser.

23
Maar degene die zich afwendt en ongelovig is.

24
Allah straft hem met de grootste bestraffing.

25
Voorwaar, tot Ons is hun terugkeer.

26
En voorwaar: aan Ons is hun afrekening.

← naar Koran index
LET OP: Vertaling bevat nog een aantal fouten! S.v.p. controleren en fouten mailen naar: team (apenstaartje) bijbelhoek.nl.
NOTEER:

De Nederlandse vertaling van de Koran wordt slechts gezien als een beste poging om de correcte interpretatie van de betekenis over te brengen. Voor een oppervlakkig beeld is dit voldoende, maar voor een dieper begrip dient men de Koran zelf te raadplegen (d.w.z. het Arabisch).

Abonneer op onze nieuwsbrief!