De Koran

Soera 89, Al-Fadjr (De dageraad)

Nieuw pagina Roekoeʾ (begin van nieuw thema)
1
Bij de dageraad.

2
Bij de tien nachten. (De eerste tien dagen en nachten van de maand dhōelhidjdjah)

3
Bij het even en het oneven.

4
Bij de nacht wanneer hij voorbijgaat.

5
Is daarin geen eed voor de bezitter van verstand?

6
Heb jij niet vernomen hoe jouw Heer de ʿAad heeft behandeld?

7
Van de stad Iram met zijn zuilen?

8
Zoals nog nooit een stad is geschapen in de landen?

9
En de Thamoed die de rotsen uithieuwen in de vallei?

10
En Farao, de bezitter van de pinnen?

11
Degenen die overtraden in het land?

12
En daarin veelvuldig verderf zaaiden?

13
Toen deed jouw Heer de gesel van de bestraffing op hen neerdalen.

14
Voorwaar, jouw Heer is zeker waakzaam.

15
Wat de mens betreft, wanneer zijn Heer hem op de proef stelt en hem aanzien geeft en hem genietingen schenkt, dan zegt hij: "Mijn Heer heeft mij geëerd."

16
Maar wanneer Hij hem beproeft, en dan zijn voorzieningen beperkt, dan zegt hij: "Mijn Heer heeft mij vernederd."

17
Nee! Jullie ondersteunen immers de wees niet.

18
En jullie sporen elkaar niet aan tot het voeden van de behoeftigen.

19
En jullie verteren het erfdeel inhalig.

20
En jullie beminnen het bezit met overdreven liefde.

21
Nee, wanneer de aarde met klappen verpulverd wordt.

22
En jouw Heer komt, en de engelen, rij na rij.

23
En op de Dag dat de Hel wordt getoond, op die Dag zal de mens zich (zijn slechte daden) herinneren, maar wat baat hem dan nog de herinnering?

Nieuw pagina
24
Hij zegt: "Wee, had ik maar goede (daden) verricht tijdens mijn leven."

25
Maar op die Dag is er niemand die straft zoals Hij.

26
En niemand knevelt zoals Hij knevelt.

27
O tot rust gekomen ziel!

28
Keer terug tot jouw Heer, behaagd en welbehaagd (ontvangen door Hem).

29
En treed binnen onder Mijn dienaren.

30
En treed binnen in Mijn Paradijs.

← naar Koran index
LET OP: Vertaling bevat nog een aantal fouten! S.v.p. controleren en fouten mailen naar: team (apenstaartje) bijbelhoek.nl.
NOTEER:

De Nederlandse vertaling van de Koran wordt slechts gezien als een beste poging om de correcte interpretatie van de betekenis over te brengen. Voor een oppervlakkig beeld is dit voldoende, maar voor een dieper begrip dient men de Koran zelf te raadplegen (d.w.z. het Arabisch).

Abonneer op onze nieuwsbrief!