De Koran

Soera 105, Al-Fīel (De olifant)

Roekoeʾ (begin van nieuw thema)
1
Heb jij niet vernomen hoe jouw Heer met de mensen van de olifant heeft gehandeld?

2
Heeft Hij hun plan niet verijdeld?

3
En Hij heeft over hen zwermen vogels gezonden.

4
Die stenen van klei op hen wierpen.

5
Zo maakte Hij hen als (door wormen) aangevreten bladeren.

← naar Koran index
LET OP: Vertaling bevat nog een aantal fouten! S.v.p. controleren en fouten mailen naar: team (apenstaartje) bijbelhoek.nl.
NOTEER:

De Nederlandse vertaling van de Koran wordt slechts gezien als een beste poging om de correcte interpretatie van de betekenis over te brengen. Voor een oppervlakkig beeld is dit voldoende, maar voor een dieper begrip dient men de Koran zelf te raadplegen (d.w.z. het Arabisch).

Abonneer op onze nieuwsbrief!