De Koran

Soera 72, Al-Djinn (De djinn)

Nieuw pagina Roekoeʾ (begin van nieuw thema)
1
Zeg (O Mohammed): "Het is aan mij geopenbaard dat een aantal djinn heeft meegeluisterd, waarop zij zeiden: "Voorwaar, Wij hebben een verbazingwekkende Koran gehoord.

2
Hij (de Koran) leidt tot het juiste, toen geloofden wij erin, en wij zullen nooit één deelgenoot aan onze Heer toekennen.

3
En dat de Majesteit van onze Heer Verheven is, Hij heeft Zich geen echtgenote genomen en geen zoon.

4
En dat de dwazen onder ons plachten leugens te vertellen over Allah.

5
En dat wij dachten dat de mens en de djinn nooit leugens over Allah zouden vertellen.

6
En dat er mannen onder de mensen waren die hulp zochten bij mannen van de djinn, wat hun zondigheid vermeerderde.

7
En dat zij dachten zoals jullie dachten: dat Allah nooit iemand zou doen opstaan.

8
En dat wij hebben gevraagd naar de hemel (te mogen gaan): toen vonden wij dat zij vol was met strenge bewakers en brandende vlammen.

9
En dat, wij vroeger (vóór de Koran) op geheime plaatsen zaten om mee te luisteren, maar wie nu wil meeluisteren treft een pijl van vuur aan die op hem loert.

10
En dat wij niet weten of er kwaad bedoeld wordt voor degenen die op de aarde zijn, of dat hun Heer hun rechte leiding wil geven.

11
En dat er onder ons rechtschapenen zijn, en er onder ons zijn die dat niet zijn. Wij waren op verschillende wegen.

12
En dat wij overtuigd zijn dat wij op de aarde Allah nooit kunnen ontkomen en dat wij nooit van Hem kunnen wegvluchten.

13
En dat, toen wij over de rechte leiding hadden gehoord, wij erin geloofden. En wie in zijn Heer gelooft; hij zal geen vermindering (van beloning) en geen vermeerdering (van zondigheid) vrezen.

Nieuw pagina
14
En dat er onder ons zijn die zich aan Allah hebben overgegeven, en er onder ons zijn die afwijken (van het rechte pad). Wie zich heeft overgegeven: zij zijn degenen die de rechte leiding gekozen hebben.

15
Maar wat de afwijkenden betreft: zij zijn brandhout voor de Hel."

16
(En Allah zegt:) "Als zij op het rechte pad zouden zijn gebleven, dan zouden Wij hun overvloedig water te drinken gegeven hebben.

17
Om hen daarmee te beproeven. En wie zich afwendt van de gedachtenis van zijn Heer, die voert Hij naar een zware bestraffing."

18
En voorwaar, de moskeeën behoren aan Allah toe: roep dan naast Allah niet één aan.

19
En voorwaar, wanneer de dienaar van Allah (Mohammed) in de ṣalāh staat en Hem aanroept, dan bedelven zij (de djinn) hem bijna.

Roekoeʾ (begin van nieuw thema)
20
Zeg: "Ik roep alleen mijn Heer aan en ik ken Hem in niets deelgenoten toe."

21
Zeg: "Ik heb geen macht om voor jullie schade te voorkomen en niet om leiding te geven."

22
Zeg: "Niemand zal mij ooit tegen Allah kunnen redden en ik zal nooit naast Hem een toevluchtsoord vinden.

23
(Ik vind een toevluchtsoord) van Allah slechts door de verkondiging van Zijn Boodschappen." En wie opstaat tegen Allah en Zijn Boodschapper: voor hen is er het vuur van de Hel. Zij zijn daarin eeuwig levenden, voor altijd.

24
Wanneer zij dan zien wat hun is aangezegd, dan zullen zij weten wie de zwakste helpers heeft en het kleinst in aantal is.

25
Zeg: "Ik weet niet of het nabij is, wat jullie aangezegd is, of dat mijn Heer het nog lang uitstelt."

26
De Kenner van het onwaarneembare, Hij maakt voor niemand het onwaarneembare dat bij Hem is zichtbaar.

27
Behalve aan een boodschapper die Hem welgevallig is, en voorwaar, dan laat Hij vóór hem en achter hem wachters (engelen) gaan.

28
Om te doen weten dat zij de Boodschappen van hun Heer overbrachten. En Hij omvat wat er bij hen is en Hij somt alle zaken nauwkeurig op.

← naar Koran index
LET OP: Vertaling bevat nog een aantal fouten! S.v.p. controleren en fouten mailen naar: team (apenstaartje) bijbelhoek.nl.
NOTEER:

De Nederlandse vertaling van de Koran wordt slechts gezien als een beste poging om de correcte interpretatie van de betekenis over te brengen. Voor een oppervlakkig beeld is dit voldoende, maar voor een dieper begrip dient men de Koran zelf te raadplegen (d.w.z. het Arabisch).

Abonneer op onze nieuwsbrief!