De Koran

Soera 73, Al-Moezzammil (Degene gekleed in een mantel)

Nieuw pagina Roekoeʾ (begin van nieuw thema)
1
O jij omhulde.

2
Sta op in de nacht om de ṣalāh te verrichten, met uitzondering van een kort gedeelte (van de nacht).

3
De helft ervan of iets minder dan dat.

4
Of maak het iets langer en draag de Koran voor, nauwkeurig.

5
Voorwaar, Wij zullen zware Woorden tot jou neerzenden.

6
Voorwaar, het opstaan in de nacht (om te bidden) is zwaarder en maakt het woord zekerder.

7
Voorwaar, jij bent overdag belast met vele aangelegenheden.

8
En gedenk de Naam van jouw Heer en wijd je geheel aan Hem.

9
De Heer van de opgang (van de zon etc.) en de ondergang, geen god is er dan Hij, neem Hem daarom als Beschermer.

10
En wees geduldig met wat zij zeggen en houd op gepaste wijze afstand van hen.

11
En laat de loochenaars, de bezitters van weelde, aan Mij over, en geef hen nog even uitstel.

12
Voorwaar, bij Ons bevinden zich (voor hen) ketenen en Djaḥīem (de Hel).

13
En voedsel dat in de keel blijft steken en een pijnlijke bestraffing.

14
Op de Dag waarop de aarde en de bergen heftig zullen beven en de bergen tot uit elkaar geblazen stof zullen worden.

15
Voorwaar, Wij hebben een boodschapper tot jullie gezonden als getuige over jullie, zoals Wij tot Farao een boodschapper zonden.

16
Toen was Farao de boodschapper ongehoorzaam, waarop Wij hem grepen met een verschrikkelijke greep.

17
Hoe zullen jullie je dan beschermen, als jullie de Dag waarop de kinderen grijsaards worden ontkennen?

18
De hemel zal dan gespleten zijn (en) Zijn aanzegging zal zeker uitgevoerd worden.

19
Voorwaar, dit is een Vermaning en wie wil, laat hem een weg nemen naar zijn Heer.

Nieuw pagina Roekoeʾ (begin van nieuw thema)
20
Voorwaar, jouw Heer weet dat jij bijna tweederde van de nacht, of de helft of een derde (in gebed) staat, en (ook) een groep van degenen die bij jou horen. En Allah kent de nacht en de dag. Hij weet dat jullie nooit (de hele nacht) de ṣalāh kunnen verrichten, daarom heeft Hij jullie berouw aanvaard. Verricht van het nachtgebed wat gemakkelijk is voor jullie. Hij weet dat er onder jullie zieken zijn en anderen die door het land reizen, zoekend naar de gunst van Allah, en anderen die strijden op de weg van Allah. En verricht van het nachtgebed wat gemakkelijk is voor jullie. En onderhoud de ṣalāh en geef de zakāh en leent aan Allah een goede lening. En wat jullie vooruitzenden voor julliezelf aan goede daden, jullie zullen het bij Allah aantreffen. Het is een betere en grotere beloning. En vraag Allah om vergeving. Voorwaar, Allah is Vergevensgezind, Meest Barmhartig.

← naar Koran index
LET OP: Vertaling bevat nog een aantal fouten! S.v.p. controleren en fouten mailen naar: team (apenstaartje) bijbelhoek.nl.
NOTEER:

De Nederlandse vertaling van de Koran wordt slechts gezien als een beste poging om de correcte interpretatie van de betekenis over te brengen. Voor een oppervlakkig beeld is dit voldoende, maar voor een dieper begrip dient men de Koran zelf te raadplegen (d.w.z. het Arabisch).

Abonneer op onze nieuwsbrief!