De Koran

Soera 81, At-Takwīer (Het rollen (of opvouwen, omverwerpen))

Nieuw pagina Roekoeʾ (begin van nieuw thema)
1
Wanneer de zon opgerold wordt.

2
En wanneer de sterren vallen.

3
En wanneer de bergen bewogen worden.

4
En wanneer de drachtige kamelen achtergelaten worden.

5
En wanneer de wilde dieren verzameld worden.

6
En wanneer de zeeën tot koken gebracht worden.

7
En wanneer de zielen verenigd worden.

8
En wanneer het levend begraven meisje ondervraagd wordt.

9
Voor welke zonde zij gedood werd.

10
En wanneer de bladen opengeslagen worden.

11
En wanneer de hemel afgestroopt wordt.

12
En wanneer Djaḥīem (de Hel) ontstoken wordt.

13
En wanneer het Paradijs nabij gebracht wordt.

14
Dan weet een ziel wat zij verricht heeft.

15
Ik zweer bij de sterren.

16
De voortspoedenden, de ondergaanden.

17
En bij de nacht wanneer hij opdoemt.

18
En bij de dageraad wanneer hij gloort.

19
Voorwaar, het is zeker het woord van een edele boodschapper.

20
Een bezitter van kracht die een ereplaats heeft bij de Bezitter van de Troon.

21
Die gehoorzaamd wordt en betrouwbaar is.

22
En jullie metgezel (Mohammed) is niet bezeten.

23
En voorzeker, hij heeft hem (de engel Gabriël) aan de heldere horizon gezien.

24
En hij is niet achterhoudend (met berichten) over het onwaarneembare.

25
En het is niet het Woord van een vervloekte Satan.

26
Waarheen wenden jullie je dan?

27
Dit is niets anders dan een Vermaning voor de werelden.

28
Voor wie van jullie het rechte (pad) wil volgen.

29
En jullie kunnen niets willen, behalve wanneer Allah, de Heer der werelden, het wil.

← naar Koran index
LET OP: Vertaling bevat nog een aantal fouten! S.v.p. controleren en fouten mailen naar: team (apenstaartje) bijbelhoek.nl.
NOTEER:

De Nederlandse vertaling van de Koran wordt slechts gezien als een beste poging om de correcte interpretatie van de betekenis over te brengen. Voor een oppervlakkig beeld is dit voldoende, maar voor een dieper begrip dient men de Koran zelf te raadplegen (d.w.z. het Arabisch).

Abonneer op onze nieuwsbrief!