De Koran

Soera 82, Al-ʾInfiṭār (De splijting)

Nieuw pagina Roekoeʾ (begin van nieuw thema)
1
Wanneer de hemel gespleten wordt.

2
En wanneer de sterren vallen.

3
En wanneer de zeeën overstromen.

4
En wanneer de graven worden omgekeerd.

5
Dan weet de ziel wat zij heeft verricht en wat zij nagelaten heeft.

6
O mens, wat heeft jou weggeleid van jouw Heer, de Edele?

7
Degene die jou geschapen heeft en daarna vervolmaakte en de juiste verhoudingen gaf?

8
In welke vorm Hij ook wilde heeft Hij jou samengesteld.

9
Nee, jullie loochenen zelfs de Dag des Oordeels.

10
En voorwaar, er zijn zeker bewakers (engelen) over jullie.

11
Eervollen, schrijvenden.

12
Zij weten wat jullie doen.

13
Voorwaar, de deugdzamen verkeren zeker in gelukzaligheid.

14
En voorwaar, de zondaren verkeren zeker in de Hel.

15
Zij gaan erin op de Dag des Oordeels.

16
En zij zullen er nooit afwezig zijn.

17
En wat doet jou weten wat de Dag des Oordeels is?

18
Nogmaals, wat doet jou weten wat de Dag des Oordeels is?

19
Op die Dag is geen ziel bij machte iets voor een (andere) ziel te doen. En het bevel behoort op die Dag aan Allah.

← naar Koran index
LET OP: Vertaling bevat nog een aantal fouten! S.v.p. controleren en fouten mailen naar: team (apenstaartje) bijbelhoek.nl.
NOTEER:

De Nederlandse vertaling van de Koran wordt slechts gezien als een beste poging om de correcte interpretatie van de betekenis over te brengen. Voor een oppervlakkig beeld is dit voldoende, maar voor een dieper begrip dient men de Koran zelf te raadplegen (d.w.z. het Arabisch).

Abonneer op onze nieuwsbrief!