De Koran

Soera 76, Al-ʾInsān (De mensheid)

Roekoeʾ (begin van nieuw thema)
1
Voorzeker, er is voor de mens een periode geweest waarin hij in niets gedenkwaardig was.

2
Voorwaar, Wij hebben de mens geschapen uit een gemengde druppel om hem te beproeven. Daarop gaven Wij hem het gehoor en gezichtsvermogen.

3
Voorwaar, Wij wezen hem de weg: wordt hij dankbaar of wordt hij ondankbaar?

4
Voorwaar, voor de ongelovigen hebben Wij kettingen, en ketens en Saʿīer (de Hel) bereid.

5
Voorwaar, de deugdzamen zullen drinken uit een beker waarvan de mengdrank van kāfōer (kamfer) is.

Nieuw pagina
6
Een bron waarvan de dienaren van Allah drinken. Zij laten deze overvloedig stromen.

7
Zij vervulden hun geloften. En zij vreesden een Dag waarvan het kwaad verschrikkelijk is.

8
En zij gaven het voedsel waarvan zij hielden aan een arme, en een wees en een gevangene.

9
(Zij zeiden:) "Wij voeden jullie slechts omwille van het welbehagen van Allah, wij verlangen van jullie geen beloning en geen dank.

10
Voorwaar, wij vrezen van onze Heer een angstaanjagende, huiveringwekkende Dag."

11
Allah zal hen op die Dag beschermen voor het kwaad en hen glans en blijdschap schenken.

12
En Hij zal hen vanwege hun geduldige volharding belonen met het Paradijs en met zijde.

13
Leunend zitten zij daarin op rustbanken. Zij vinden daarin geen zon en geen kou.

14
En haar schaduwen zijn voor hen dichtbij en haar vruchten zijn vlakbij, makkelijk te plukken.

15
En onder hen wordt rondgegaan met kruiken van zilver en glazen als van kristal.

16
Kristalhelder, van zilver gemaakt, die naar wens schenken.

17
En daarin wordt er voor hen geschonken uit een beker waarvan de mengdrank gember is.

18
Er bevindt zich daarin een bron die Salsabīel genoemd wordt.

19
En onder hen wordt rondgegaan door eeuwig jeugdigen. Als jij hen ziet, dan denk jij dat zij verstrooide parels zijn.

20
En als jij rondkijkt dan zie jij een genieting en een geweldig koninkrijk.

21
Zij dragen kleren van fijne groene zijde en brokaat en zij zullen gesierd worden met zilveren armbanden. En hun Heer zal hen een pure drank schenken.

22
(Er wordt gezegd:) "Voorwaar, dat is een beloning voor jullie en jullie daden zijn aanvaard."

Roekoeʾ (begin van nieuw thema)
23
Voorwaar, Wij zijn het die de Koran in fasen tot jou neergezonden hebben.

24
Wees dan geduldig met de wetten van jouw Heer en volg niet de zondaar of de ongelovige onder hen.

25
En gedenk (in jouw ṣalāh) de Naam van jouw Heer, in de ochtend en de avond.

Nieuw pagina
26
En in een gedeelte van de nacht, en kniel je neer voor Hem en prijs Zijn Glorie tijdens een lang deel van de nacht.

27
Voorwaar, zij (de ongelovigen) houden van het voorbijgaande en leggen achter hun rug een zware Dag.

28
Wij hebben hen geschapen en Wij hebben hun gestel stevig gemaakt. En als Wij het gewild hadden, dan zouden Wij hen vervangen door gelijksoortigen.

29
Voorwaar, dit is een Vermaning. Wie het dan wil, laat hij een weg naar zijn Heer nemen.

30
En jullie zullen het niet willen, behalve als Allah het wil: voorwaar, Allah is Alwetend, Alwijs.

31
Hij doet in Zijn Barmhartigheid binnengaan wie Hij wil. En Hij heeft een pijnlijke bestraffing bereid voor de onrechtvaardigen.

← naar Koran index
LET OP: Vertaling bevat nog een aantal fouten! S.v.p. controleren en fouten mailen naar: team (apenstaartje) bijbelhoek.nl.
NOTEER:

De Nederlandse vertaling van de Koran wordt slechts gezien als een beste poging om de correcte interpretatie van de betekenis over te brengen. Voor een oppervlakkig beeld is dit voldoende, maar voor een dieper begrip dient men de Koran zelf te raadplegen (d.w.z. het Arabisch).

Abonneer op onze nieuwsbrief!