De Koran

Soera 98, Al-Bayyinah (Het duidelijke bewijs)

Roekoeʾ (begin van nieuw thema)
1
De ongelovigen onder de Lieden van de Schrift en de veelgodenaanbidders houden niet op (ongelovig te zijn) tot er een duidelijk bewijs tot hen komt.

2
Een boodschapper van Allah die gereinigde bladen voordraagt.

3
Waarin rechtzinnige boeken (de Koran) zijn.

4
En degenen aan wie het Boek is gegeven splitsten zich pas op nadat het duidelijke bewijs tot hen gekomen was.

5
Zij werden niets anders bevolen dan Allah met zuivere aanbidding te aanbidden, als ḥoenafāʾ. En (ook) de ṣalāh te verrichten en de zakāh te geven en dat is de rechte godsdienst.

6
Voorwaar, degenen die ongelovig zijn onder de Lieden van de Schrift en de veelgodenaanbidders zullen in het vuur van de Hel eeuwig levenden zijn. Zij zijn degenen die de slechtste schepsels zijn.

7
Voorwaar, degenen die geloven en goede werken verrichten, zij zijn degenen die de beste schepselen zijn.

Nieuw pagina
8
Hun beloningen bij hun Heer zijn de Tuinen van ʿAdn (het Paradijs), waar de rivieren onderdoor stromen, zij zijn eeuwig levenden daarin, voor altijd. Allah is met hen behaagd en zij zijn met Hem behaagd. Dat is voor wie zijn Heer vreest.

← naar Koran index
LET OP: Vertaling bevat nog een aantal fouten! S.v.p. controleren en fouten mailen naar: team (apenstaartje) bijbelhoek.nl.
NOTEER:

De Nederlandse vertaling van de Koran wordt slechts gezien als een beste poging om de correcte interpretatie van de betekenis over te brengen. Voor een oppervlakkig beeld is dit voldoende, maar voor een dieper begrip dient men de Koran zelf te raadplegen (d.w.z. het Arabisch).

Abonneer op onze nieuwsbrief!