De Koran

Soera 54, Al-Qamar (De maan)

Roekoeʾ (begin van nieuw thema)
1
Het Uur is nabij en de maan is gespleten.

2
En wanneer zij een Teken zien, dan wenden zij zich af, en zeggen: "Voortdurende toverij."

3
En zij loochenen en volgen hun begeerten, terwijl alle zaken al zijn vastgesteld.

4
En voorzeker, er zijn berichten tot hen gekomen waar een afschrikking in is.

5
Doeltreffende wijsheid, maar de waarschuwingen baten niet.

6
Keer je daarom van hen af. De Dag (zal komen) waarop een oproeper (een engel) tot iets verschrikkelijks oproept.

Nieuw pagina
7
Met teneergeslagen blikken komen zij uit de graven tevoorschijn, alsof zij verspreidde sprinkhanen zijn.

8
Zich haastend naar de oproeper. De ongelovigen zullen zeggen: "Dit is een zware dag."

9
Vóór hen loochende het volk van Noach, zij loochenden Onze dienaar, en zij zeiden: "Een bezetene!" En hij werd verbannen.

10
Waarop hij zijn Heer aanriep (en zei:) "Ik ben verslagen, help daarom."

11
Wij openden toen de poorten van de hemel met neergietend water.

12
En Wij deden bronnen uit de aarde barsten, waarna de wateren elkaar ontmoetten volgens een beschikking die waarlijk bepaald was.

13
En Wij droegen hem op een vaartuig van planken en (houten) pinnen.

14
Dat voer onder Ons toezicht, als beloning voor degene die werd verworpen.

15
En voorzeker, Wij lieten het achter als een teken, is er dan iemand die er lering uit trekt?

16
En hoe was Mijn bestraffing en Mijn waarschuwing?

17
En voorzeker, Wij hebben de Koran gemakkelijk gemaakt ter vermaning, is er dan iemand die er lering uit trekt?

18
(Het volk van) de ʿAad loochende en hoe was Mijn bestraffing en Mijn waarschuwing?

19
Voorwaar, Wij zonden een verwoestende wind over hen, op een langdurige zwaarmoedige dag.

20
Die de mensen wegrukte alsof zij ontwortelde palmbomen waren.

21
Hoe was Mijn bestraffing en Mijn waarschuwing?

22
En voorzeker, Wij hebben de Koran gemakkelijk gemaakt ter vermaning, is er dan iemand die er lering uit trekt?

Roekoeʾ (begin van nieuw thema)
23
(Het volk van) de Thamoed loochende de waarschuwingen.

24
En zij zeiden toen: "Zullen wij één mens van ons volgen? Voorwaar, dan zouden wij in dwaling en in een toestand van krankzinnigheid verkeren.

25
Is de vermaning juist aan hèm onder ons neergezonden, terwijl hij een schaamteloze leugenaar is?"

26
Zij zullen weten wie de schaamteloze leugenaar is.

27
Wij zullen de vrouwtjeskameel zenden als een beproeving voor hen, let daarom op hen (O Ṣaliḥ (Selach)) en wees geduldig.

Nieuw pagina
28
En bericht hun dat het water onder hen (en de kameel) verdeeld moet worden. Ieder een dronk, om de beurt.

29
Zij riepen toen hun metgezel, die overmoedig werd en (haar) slachtte.

30
Hoe was toen Mijn bestraffing en Mijn waarschuwing?

31
Voorwaar, Wij zonden één bliksemslag, waarop zij als dorre takken voor veevoer werden.

32
En voorzeker, Wij hebben de Koran gemakkelijk gemaakt ter vermaning, is er dan iemand die er lering uit trekt?

33
Het volk van Lot loochende de waarschuwingen.

34
Voorwaar, Wij zonden vulkanische stenen over hen, behalve over de familie van Lot. Wij redden hen in het laatste gedeelte van de nacht.

35
Als een gunst van Ons. Zo belonen Wij wie dankbaar is.

36
En voorzeker, Hij (Lot) waarschuwde hen voor Onze harde greep, maar zij twijfelden aan de waarschuwingen.

37
En voorzeker, zij probeerden zijn gasten over te halen (tot hun begeerten), waarop Wij hen blind maakten. (En Allah zei:) "Proef dan Mijn bestraffing en Mijn waarschuwing."

38
En voorzeker, een blijvende bestraffing kwam in de ochtend van de volgende dag tot hen.

39
Proef dan Mijn bestraffing en Mijn waarschuwing.

40
En voorzeker, Wij hebben de Koran gemakkelijk gemaakt ter vermaning, is er dan iemand die er lering uit trekt?

Roekoeʾ (begin van nieuw thema)
41
En voorzeker, tot Farao kwamen waarschuwingen.

42
Zij loochenden alle Tekenen van Ons, waarop Wij hen grepen met de greep van een machtige geweldige.

43
Zijn de ongelovigen onder jullie beter dan diegenen van hen (bovengenoemden), of hebben jullie een vrijbrief in de vroegere Schriften?

44
Of zeggen zij: "Wij vormen één (groep) die zal overwinnen (van Mohammed)."

45
De groep zal verslagen worden en zij zullen vluchten.

46
Nee, het Uur is hun belofte, en het Uur is het verschrikkelijkst en het bitterst.

47
Voorwaar, de misdadigers verkeren in dwaling en in de Hel.

48
Op de Dag dat zij naar de Hel gesleept worden op hun gezichten, zal gezegd worden: "Proef de aanraking van de Hel (Saqar)."

49
Voorwaar, Wij hebben alle zaken volgens een bepaalde maatgeving geschapen.

Nieuw pagina
50
En Ons bevel is niets meer dan één Woord, als een oogwenk.

51
En voorzeker, Wij hebben jullie soortgenoten vernietigd, is er dan iemand die er lering uit trekt?

52
En alle dingen die zij doen, staan in Schriften.

53
En al het kleine en het grote is vastgelegd.

54
Voorwaar, de moettaqīen verblijven in Tuinen en rivieren (het Paradijs).

55
In een waarachtige verblijfplaats, bij een machtige Heerser.

← naar Koran index
LET OP: Vertaling bevat nog een aantal fouten! S.v.p. controleren en fouten mailen naar: team (apenstaartje) bijbelhoek.nl.
NOTEER:

De Nederlandse vertaling van de Koran wordt slechts gezien als een beste poging om de correcte interpretatie van de betekenis over te brengen. Voor een oppervlakkig beeld is dit voldoende, maar voor een dieper begrip dient men de Koran zelf te raadplegen (d.w.z. het Arabisch).

Abonneer op onze nieuwsbrief!