De Koran

Soera 79, An-Nāziʿāt (Zij die (de ziel) wegrukken (engelen))

Roekoeʾ (begin van nieuw thema)
1
Bij de hard uitrukkenden.

2
Bij de zacht uittrekkenden.

3
Bij de snel uitvoerenden.

4
De snel voorbijstrevenden.

5
De uitvoerenden van een bevel.

6
Op de Dag waarop de bevende doet beven.

7
Zal deze gevolgd worden door de (tweede) beving.

8
De harten zullen op die Dag bonzen.

9
Hun ogen zullen angstig teneergeslagen zijn.

10
Zij zeggen: "Zullen wij zeker worden teruggebracht in de vorige staat?

11
Als wij vergruisde beenderen zijn geworden?"

12
Zij zeggen: "Dat is dan een verliesgevende terugkeer.

13
En voorwaar, het zal slechts één enkele stoot zijn.

14
En dan staan zij op het aardoppervlak.

15
Heeft het verhaal van Mozes jou bereikt?

Nieuw pagina
16
Toen zijn Heer hem riep in de heilige vallei van Thoewa.

17
(Allah zei:) "Ga naar Farao: voorwaar, hij was in overtreding.

18
En zeg tot hem: "Heb jij de wil om jezelf te reinigen (van zonde)?

19
En dat ik jou tot jouw Heer zal leiden, zodat jij (Hem) vreest?"

20
En hij toonde hem de grote Tekenen (wonderen).

21
Maar hij loochende en was ongehoorzaam.

22
Vervolgens draaide hij zich om en vluchtte.

23
Toen verzamelde hij (zijn tovenaars) en riep uit.

24
En zei: "Ik ben jullie heer, de hoogste."

25
En Allah greep hem met de bestraffing voor het eerste en het laatste (van wat hij zei)."

26
Voorwaar, daarin is zeker onderricht voor wie (Allah) vreest.

Roekoeʾ (begin van nieuw thema)
27
Is de schepping van jullie moeilijker dan die van de hemel die Hij gebouwd heeft?

28
Hij verhief haar (de hemel) en vervolmaakte haar.

29
En Hij maakte haar nacht duister en Hij maakte haar dag licht.

30
En daarna spreidde Hij de aarde uit.

31
En Hij bracht uit haar haar water en planten tevoorschijn.

32
En Hij verstevigde de bergen.

33
Als een voorziening voor jullie en voor jullie vee.

34
Wanneer dan de overweldigende gebeurtenis plaatsvindt.

35
Op die Dag zal de mens zich herinneren wat hij bedreef.

36
En de Hel zal getoond worden aan wie ziet.

37
Wat betreft degene die overtrad.

38
En de voorkeur gaf aan het wereldse leven.

39
Voorwaar, de Hel is de verblijfplaats!

40
En wat betreft degene die de macht van zijn Heer vreesde en zijn ziel weerhield van slechte begeerten.

41
Voorwaar, het Paradijs is de verblijfplaats.

42
Zij vragen jou naar het Uur: "Wanneer zal het plaatsvinden?"

43
Hoe kan jij dat noemen?

44
Bij jouw Heer is de kennis daarover.

45
Voorwaar, jij bent slechts een vermaner voor wie het (Uur) vreest.

46
Op de Dag dat zij het (Uur) zien, zal het zijn alsof zij slechts een avond of de morgen op de aarde verbleven.

← naar Koran index
LET OP: Vertaling bevat nog een aantal fouten! S.v.p. controleren en fouten mailen naar: team (apenstaartje) bijbelhoek.nl.
NOTEER:

De Nederlandse vertaling van de Koran wordt slechts gezien als een beste poging om de correcte interpretatie van de betekenis over te brengen. Voor een oppervlakkig beeld is dit voldoende, maar voor een dieper begrip dient men de Koran zelf te raadplegen (d.w.z. het Arabisch).

Abonneer op onze nieuwsbrief!