De Koran

Soera 69, Al-Ḥāqqah (De realiteit)

Roekoeʾ (begin van nieuw thema)
1
De verwezenlijking (de Dag der Opstanding).

2
Wat is de verwezenlijking?

3
En wat doet jou weten wat de verwezenlijking is?

4
De Thamoed en de ʿAad loochenden de ramp (de Dag der Opstanding).

5
Wat de Thamoed betreft: zij werden vernietigd door een geweldige kracht.

6
En wat betreft de ʿAad: zij werden vernietigd door een razende, beukende wind.

7
Hij (Allah) liet haar tegen hen woeden, gedurende zeven nachten en acht dagen, achtereenvolgend, waarop jij het volk daar had kunnen zien liggen, alsof zij geveld waren als palmstammen.

8
Zie jij dan nog iemand van hen die is overgebleven?

Nieuw pagina
9
En Farao en degenen die er vóór hem waren en de (bewoners van) de op hun fundamenten gekeerde steden pleegden grote zonden.

10
En zij waren ongehoorzaam aan de Boodschapper van hun Heer. Toen groep Hij hen met een krachtige bestraffing.

11
Voorwaar, toen het water overstroomde, droegen Wij jullie (voorvader Noach en zijn familie) in het vaartuig (de ark).

12
Opdat Wij dit voor jullie tot een vermaning zouden maken en opdat een aandachtig oor er aandacht aan zou schenken.

13
Wanneer dan op de bazuin geblazen wordt met één stoot.

14
En de aarde en de bergen worden opgetild en dan in één klap worden verpulverd.

15
Op die Dag zal de gebeurtenis plaatsvinden.

16
En de hemel zal splijten, dan wordt zij boos.

17
En de engelen zullen zich op haar randen bevinden en acht (van hen) zullen op die Dag de Troon van jouw Heer boven zich dragen.

18
Op die Dag zullen jullie voorgeleid worden, geen van jullie geheimen zal verborgen blijven.

19
Wat betreft degene die dan zijn boek in zijn rechterhand gegeven zal worden, hij zal zeggen: "Neem, en lees mijn boek voor.

20
Voorwaar, ik was ervan overtuigd dat ik mijn afrekening zou ontmoeten."

21
Hij zal dan een leven van welbehagen leiden.

22
In een hooggelegen Tuin (het Paradijs).

23
Haar vruchten hangen nabij.

24
(Er wordt gezegd:) "Eet en drink smakelijk wegens wat jullie hebben verricht in de vroegere dagen."

25
En wat betreft degene die zijn boek in zijn linkerhand gegeven zal worden, hij zal zeggen: "Wee mij! Was mijn boek maar niet (aan mij) gegeven!

26
En ik weet niet hoe mij afrekening zal zijn.

27
Was de dood maar de beëindiger van alles.

28
Mijn bezittingen baten mij niet.

29
Mijn macht is van mij heengegaan."

30
(Allah zegt:) "Grijp hem en bindt zijn handen om zijn nek.

31
En doe hem in Djaḥīem (de Hel) binnengaan.

32
Voer hem daarna binnen in ketenen waarvan de lengte zeventig ellen is.

33
Voorwaar, hij geloofde niet in Allah, de Geweldige.

34
En hij moedigde niet aan tot het voeden van de armen.

Nieuw pagina
35
Op deze Dag heeft hij hier geen trouwe vriend.

36
En er is geen voedsel dan etter.

37
Niemand eet dat dan de zondaren.

Roekoeʾ (begin van nieuw thema)
38
Zo waarlijk zweer Ik bij wat jullie zien.

39
En bij wat jullie niet zien.

40
Voorwaar, het is zeker het Woord (verkondigd door) een nobele boodschapper.

41
En het is niet het woord van een dichter. Weinig is het dat jullie geloven.

42
En het is niet het woord van een waarzegger. Weinig is de lering die jullie er uit trekken.

43
(Het is) een neerzending van de Heer der werelden.

44
En als hij (Mohammed) een paar woorden had verzonnen in Onze Naam.

45
Dan zouden Wij hem met kracht gegrepen hebben.

46
En dan zouden Wij zijn hartslagader doorgesneden hebben.

47
En niemand van jullie zou dat voor hem kunnen verhinderen.

48
En voorwaar, hij (de Koran) is zeker een Vermaning voor de moettaqīen.

49
En voorwaar, Wij kennen zeker de loochenaars onder jullie.

50
En voorwaar, hij (de Koran) zal voor de ongelovigen zeker een oorzaak van spijt zijn.

51
En voorwaar, het is een zekere Waarheid.

52
Prijs daarom de Naam van jouw Heer, de Geweldige.

← naar Koran index
LET OP: Vertaling bevat nog een aantal fouten! S.v.p. controleren en fouten mailen naar: team (apenstaartje) bijbelhoek.nl.
NOTEER:

De Nederlandse vertaling van de Koran wordt slechts gezien als een beste poging om de correcte interpretatie van de betekenis over te brengen. Voor een oppervlakkig beeld is dit voldoende, maar voor een dieper begrip dient men de Koran zelf te raadplegen (d.w.z. het Arabisch).

Abonneer op onze nieuwsbrief!