De Koran

Soera 44, Ad-Doechān (De rook)

Nieuw pagina Roekoeʾ (begin van nieuw thema)
1
Ḥā Mīem.

2
Bij het duidelijke Boek (de Koran).

3
Voorwaar, Wij hebben hem (de Koran) in de gezegende nacht neergezonden. Voorwaar, Wij zijn Waarschuwers.

4
Daarin worden alle wijze zaken uiteengezet.

5
Als een bevel van Ons: voorwaar, Wij zonden (de profeten).

6
Als Barmhartigheid van jouw Heer. Voorwaar, Hij is de Alhorende, de Alwetende.

7
De Heer van de hemelen en de aarde en wat er tussen is, als jullie overtuigden zijn.

8
Er is geen god dan Hij, Hij doet leven en sterven, jullie Heer en de Heer van jullie voorvaderen.

9
Zij blijven zelfs in twijfel doorspelen.

10
Wacht dan op de Dag waarop in de hemel duidelijke rook verschijnt.

11
Die de mensen omhult. Dit is een pijnlijke bestraffing.

12
(Zij zullen zeggen:) "Onze Heer, neem de bestraffing, van ons weg: voorwaar, wij zijn gelovigen."

13
Hoe zullen zij zich laten vermanen, terwijl er reeds een duidelijke boodschapper tot hen is gekomen?

14
Toen wendden zij zich van hem af, en zeiden: "Hij is een bezeten onderwezene."

15
Voorwaar, Wij nemen iets van de bestraffing weg: voorwaar, jullie keren terug (tot ongeloof).

16
(Gedenk) de Dag dat Wij hen zullen grijpen met de zware bestraffing: voorwaar, Wij zijn Vergelders.

17
En voorzeker, Wij hebben voorheen het volk van Farao op de proef gesteld. En er was een edele boodschapper (Mozes) tot hen gekomen.

18
(Hij zei:) "Laat de dienaren van Allah (vrij) tot mij komen: voorwaar, ik ben voor jullie een betrouwbare boodschapper.

Nieuw pagina
19
En wees niet hoogmoedig tegenover Allah: voorwaar, ik kom tot jullie met een duidelijk bewijs.

20
En voorwaar, ik zocht mijn toevlucht bij mijn Heer en jullie Heer tegen jullie stenigen.

21
En als jullie mij niet geloven, laat mij dan met rust."

22
En hij bad toen tot zijn Heer: "Voorwaar, zij zijn een misdadig volk."

23
(Allah zei toen:) "Ga in de nacht op weg met Mijn dienaren: voorwaar, jullie zullen worden achtervolgd.

24
En laat de zee zoals zij is (door een pad gespleten): voorwaar, zij zullen een verdronken leger worden."

25
Hoeveel tuinen en bronnen lieten zij niet achter.

26
En velden en prachtige plaatsen.

27
En genietingen die zij daarin kunnen smaken.

28
Zo is het. En Wij hebben het een ander volk doen erven.

29
De hemel en de aarde huilden niet om hen, en hun werd geen uitstel gegeven.

Roekoeʾ (begin van nieuw thema)
30
En voorzeker, Wij hebben de Kinderen van Israël van de vernederende bestraffing gered.

31
Van Farao: voorwaar, hij was een hoogmoedige onder de buitensporigen.

32
En voorzeker, Wij hebben hen (de Kinderen van Israël) op grond van (Onze) kennis verkozen boven de anderen (in hun tijd).

33
En Wij hebben hun van de Tekenen gegeven waarin een duidelijke beproeving was.

34
Voorwaar, zij (de ongelovigen) zullen zeker zeggen:

35
"Het is slechts de enige dood van ons, en wij zullen niet opgewekt worden.

36
Breng dan onze voorvaderen (terug), als jullie waarachtig zijn."

37
Zijn zij beter of het volk van Toebbaʿ en degenen voor hen? Wij hebben hen vernietigd: voorwaar, zij waren misdadigers.

38
En Wij hebben de hemelen en de aarde en wat er tussen hen is niet als een spel geschapen.

39
Wij hebben beide niet anders dan in Waarheid geschapen, maar de meesten van hen weten het niet.

Nieuw pagina
40
Voorwaar, de Dag van de Beslissing is hun vastgestelde tijd, tezamen.

41
De Dag waarop de ene vriend de andere vriend in niets kan bijstaan, en zij zullen niet geholpen worden.

42
Behalve degene die door Allah begenadigd wordt: voorwaar, Hij is de Almachtige, de Meest Barmhartige.

Roekoeʾ (begin van nieuw thema)
43
Voorwaar, de Zaqqōem-boom.

44
Voedsel van de zondaar.

45
Als gesmolten metaal dat in de buiken kookt.

46
Als kokend heet water.

47
Grijp hem en sleep hem naar het midden van de Hel.

48
Daarna wordt een bestraffing van de Hel over zijn hoofd uitgegoten.

49
Proef (deze bestraffing), voorwaar, jij bent de geweldige, de nobele. (Wordt er spottend tot de misdadiger gezegd.)

50
Voorwaar, dit is dat waarover jullie in twijfel plachten te verkeren.

51
Voorwaar, de moettaqīen verblijven in een veilige plaats.

52
In tuinen en bij bronnen (het Paradijs).

53
Zij dragen kleding van fijne zijde en brokaat, (zij zijn) tegenover elkaar gezeten.

54
Zo is het. En Wij zullen hen huwen met schone maagden.

55
Daarin vragen zij in veiligheid om allerlei vruchten.

56
Zij zullen daarin, na de eerste dood, geen dood meer ondergaan, en Hij beschermt hen voor de bestraffing van de Hel.

57
Als een gunst van jouw Heer. Dat is de geweldige overwinning.

58
Voorwaar, Wij hebben hem (de Koran) gemakkelijk gemaakt in jouw taal. Hopelijk zullen zij er lering uit trekken.

59
Wacht daarom: voorwaar, zij wachten (op hun bestraffing).

← naar Koran index
LET OP: Vertaling bevat nog een aantal fouten! S.v.p. controleren en fouten mailen naar: team (apenstaartje) bijbelhoek.nl.
NOTEER:

De Nederlandse vertaling van de Koran wordt slechts gezien als een beste poging om de correcte interpretatie van de betekenis over te brengen. Voor een oppervlakkig beeld is dit voldoende, maar voor een dieper begrip dient men de Koran zelf te raadplegen (d.w.z. het Arabisch).

Abonneer op onze nieuwsbrief!