De Koran

LET OP: Vertaling bevat nog een aantal fouten! S.v.p. controleren en fouten mailen naar: team (apenstaartje) bijbelhoek.nl.
NOTEER:

De Nederlandse vertaling van de Koran wordt slechts gezien als een beste poging om de correcte interpretatie van de betekenis over te brengen. Voor een oppervlakkig beeld is dit voldoende, maar voor een dieper begrip dient men de Koran zelf te raadplegen (d.w.z. het Arabisch).

Soera 95, At-Tien (De vijg)


5
Daarna doen Wij hem terugkeren tot het laagste van het laagste.

6
Behalve degenen die geloven en goede daden verrichten. Voor hen is er een ononderbroken beloning.

7
Wat doet jullie dan het oordeel nog loochenen?

8
Is Allah niet de Rechtvaardigste der Rechters?

← naar Koran index
LET OP: Vertaling bevat nog een aantal fouten! S.v.p. controleren en fouten mailen naar: team (apenstaartje) bijbelhoek.nl.