Zoekresultaten

Zoekresultaten van de Koran

32 zoekresultaten gevonden voor "Maria".

← naar Koran index
Vervloekt waren degenen die ongelovig waren van de Kinderen van Israël, door de tong(en) van David en Jezus, de zoon van Maria. Dit was omdat zij ongehoorzaam waren en (de wet) plachten te overtreden.

(Gedenk) toen Allah zei: "O Jezus, zoon van Maria, gedenk Mijn gunst aan jou en aan jouw moeder toen ik jou versterkte met de Heilige Geest (de engel Gabriël) zodat jij met de mensen sprak toen jij in de wieg was en toen jij volwassen was. En toen Ik jou de Schrift en de Wijsheid en de Thora en het Evangelie onderwees. En toen jij uit klei de gelijkenis van een vogel schiep, met Mijn verlof; en jij blies erin en het werd een vogel, met Mijn verlof; en jij genas de blinden en de leprozen, met Mijn verlof. En toen jij de doden deed weerkeren, met Mijn verlof. En toen Ik de Kinderen van Israël van jou afhield toen jij met de duidelijke Bewijzen tot hen kwam." En degenen onder hen die ongelovig waren, zeiden: "Dat is niets dan duidelijke tovenarij."

En toen de discipelen (van Jezus) zeiden: "O Jezus, zoon van Maria, ben jij in staat om jouw Heer te vragen om tot ons een māʾidah (gedekte tafel) te doen neerdalen uit de hemel?" Hij (Jezus) zei: "Vrees Allah, indien jullie gelovigen zijn."

Jezus, zoon van Maria, zei: "O Allah, onze Heer, doe een tafel uit de hemel neerdalen opdat er voor de eerste tot en met de laatste van ons een plechtig feest is, als een Teken van U. En geef ons voorziening en U bent de Beste van de Voorzieners."

En toen zei Allah: "O Jezus, zoon van Maria, heb jij tegen de mensen gezegd: "Neem mij en mijn moeder tot twee goden naast Allah?" En hij (Jezus) zei: "Heilig bent U! Nooit zou ik kunnen zeggen waarop ik geen recht heb. Indien ik dat gezegd had, zou U dat zeker geweten hebben. U weet wat er in mijn ziel is, en ik weet niet wat er in Uw Ziel is. Voorwaar, U bent de Kenner van het verborgene.

Zij hebben hun schriftgeleerden en hun monniken tot heren naast Allah genomen en (ook) de Messias de zoon van Maria, terwijl hun niets is bevolen dan dat zij één God aanbidden: er is geen god dan Hij. Heilig is Hij boven de deelgenoten die zij naast Hem toekennen.

En noem in het boek (de Koran) Maria, toen zij zich terugtrok van haar familie naar een oostelijke plaats (in de tempel).

Toen ging zij naar haar volk, hem (Jezus) dragend. Zij zeiden: "O Maria, jij hebt iets vreemds gedaan.

Dat is Jezus, zoon van Maria, het Woord van Waarheid waaraan zij twijfelen.

En zij (Maria) bewaarde haar eerbaarheid, toen bliezen Wij van Onze Geest in haar. En Wij maakten haar en haar zoon een Teken voor de werelden.

En Wij maakten de zoon van Maria en zijn moeder tot een Teken en Wij gaven hun een onderkomen op een hoogplegen plaats, bewoonbaar met stromend water.

En (gedenk) toen Wij met de profeten hun verbond aangingen en met jou (O Mohammed), en met Noach en Abraham en Mozes en Jezus, de zoon van Maria. En Wij gingen met hen een plechtig verbond aan.

En toen de zoon van Maria als een voorbeeld werd genomen, schreeuwde jouw volk (O Mohammed) daarover.

Vervolgens deden Wij Onze boodschappers elkaar in hun sporen opvolgen. En Wij deden Jezus, de zoon van Maria, volgen en Wij gaven hem het Evangelie. En Wij plaatsten in de harten van degenen die hem volgden mededogen en barmhartigheid. En het monnikwezen (celibaat), dat hebben zij (zelf) toegevoegd; Wij hebben het hun niet voorgeschreven. (Zij deden het) slechts om het welbehagen van Allah te zoeken. Daarna onderhielden zij het niet naar behoren en Wij gaven degenen die geloven onder hen hun beloning, maar velen onder hen waren zwaar zondigen.

En (gedenk) toen Jezus, de zoon van Maria, zei: "O Kinderen van Israël, voorwaar, ik ben voor jullie de Boodschapper van Allah, ter bevestiging van wat er vóór mij is van de Thora en als verkondiger van een verheugende tijding over een boodschapper die na mij komt, zijn naam is Ahmad. Toen hij dan met de duidelijke bewijzen tot hen kwam, zeiden zei: "Dit is duidelijk toverij."

← naar Koran index
LET OP: Vertaling bevat nog een aantal fouten! S.v.p. controleren en fouten mailen naar: team (apenstaartje) bijbelhoek.nl.

Abonneer op onze nieuwsbrief!