De Bijbel, Psalmen 125

Hoofdstuk: Psalmen 125

1
Een pelgrimslied. Wie op de HEERE vertrouwen, zijn als de berg Sion, die niet wankelt, maar voor eeuwig blijft.
2
Rondom Jeruzalem zijn bergen, zo is de HEERE rondom Zijn volk, van nu aan tot in eeuwigheid.
3
Want de scepter van de goddeloosheid zal niet voorgoed rusten op wat het lot aan de rechtvaardigen toewees; opdat de rechtvaardigen hun handen niet uitstrekken naar onrecht.
4
Doe goed, HEERE, aan wie goed zijn en aan hen die oprecht zijn in hun hart.
5
Maar wie zich neigen tot kronkelwegen, zal de HEERE doen verdwijnen, met hen die onrecht bedrijven. Vrede over Israël!
← naar Bijbel index

Abonneer op onze nieuwsbrief!