De Bijbel, Psalmen 125

Hoofdstuk: Psalmen 125

Psalmen 125
1 Een pelgrimslied. Wie op de HEERE vertrouwen, zijn als de berg Sion, die niet wankelt, maar voor eeuwig blijft. 
2 Rondom Jeruzalem zijn bergen, zo is de HEERE rondom Zijn volk, van nu aan tot in eeuwigheid. 
3 Want de scepter van de goddeloosheid zal niet voorgoed rusten op wat het lot aan de rechtvaardigen toewees; opdat de rechtvaardigen hun handen niet uitstrekken naar onrecht. 
4 Doe goed, HEERE, aan wie goed zijn en aan hen die oprecht zijn in hun hart. 
5 Maar wie zich neigen tot kronkelwegen, zal de HEERE doen verdwijnen, met hen die onrecht bedrijven. Vrede over Israël!
https://www.bijbelhoek.nl/bijbel/psalmen/125
← naar Bijbel index

Abonneer op onze nieuwsbrief!