De Bijbel, Psalmen 100

Hoofdstuk: Psalmen 100

1
Een lofpsalm. Juich voor de HEERE, heel de aarde;
2
dien de HEERE met blijdschap, kom voor Zijn aangezicht met vrolijk gezang.
3
Weet dat de HEERE God is; Híj heeft ons gemaakt - en niet wij - Zijn volk en de schapen van Zijn weide.
4
Ga Zijn poorten binnen met een lofoffer, Zijn voorhoven met een lofzang; loof Hem, prijs Zijn Naam.
5
Want de HEERE is goed, Zijn goedertierenheid is voor eeuwig, Zijn trouw van generatie op generatie.
← naar Bijbel index

Abonneer op onze nieuwsbrief!